Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đấng Christ làm ứng nghiệm Lời Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:17-18

“Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (BTT)

Chúa Jêsus có chống lại Do Thái giáo hay không? Nhiều người nghĩ là có bởi vì Ngài đã bãi bỏ nhiều luật lệ không quan trọng mà Đức Chúa Trời chưa từng đặt ra. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lời giới thiệu của Chúa Jêsus về điều Đức Chúa Trời thật sự muốn nói trong Cựu Ước. Chúa muốn mọi người có tấm lòng tốt đẹp và các mối quan hệ làm vui lòng Ngài. Không ai có thể làm Chúa hài lòng bằng cách vâng theo từng chỉ dẫn – vì không có ai có thể làm được …tất cả chúng ta đều là tội nhân.

Mục đích của luật pháp là chỉ ra cho mọi người thấy đời sống của họ khác thế nào so với tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời. Ngay cả việc dâng các con sinh tế cũng không thể khiến họ trở nên công chính trước mặt Chúa: chỉ có sự hy sinh của Chúa Jêsus mới có thể làm được điều này. Trong sự chết của Ngài, chính Chúa Jêsus đã chấp nhận mọi đoán phạt của luật pháp, hầu cho những người vi phạm luật pháp có thể tự do thờ phượng Đức Chúa Trời như một dân thánh.

Tuy nhiên, Chúa Jêsus thường bị cáo buộc là hủy phá luật pháp Do Thái. Trên một phương diện thì đúng như vậy, bởi có nhiều luật lệ nhỏ mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ quy định đã được thêm vào bởi các lãnh đạo tôn giáo, những người không hiểu được lòng Ngài. Luật pháp không bao giờ làm cho bất kì ai trở nên tốt hơn. Chúa Jêsus đến để chỉ ra rằng cách duy nhất để đạt được sự công chính, và tẩy sạch sự bất chính, là thừa nhận thất bại và đặt niềm tin nơi Ngài.

Cơ Đốc nhân cần có tấm lòng ngay thẳng trên tiến trình theo Chúa. Thật dễ dàng tuân thủ những giáo luật nhỏ bé, nhưng thật khó để hết lòng vì lẽ thật. Chúng ta không thể đạt được điều này bởi sức riêng, chúng ta cần được khích lệ qua tình yêu của Đức Chúa Cha, sự hy sinh của Chúa Jêsus để thanh tẩy chúng ta và năng quyền của Thánh Linh ban sức lực để chúng ta sống trong sự khôn ngoan, ân điển và lẽ thật. Người Cơ Đốc khôn ngoan thừa nhận yếu đuối, xưng nhận tội lỗi, cầu xin có được lòng trong sạch và sự dũng cảm để sống đẹp lòng Chúa. Nơi làm việc là môi trường lý tưởng để thực hành điều này …ngay hôm nay!

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã bày tỏ luật pháp Ngài để chúng con biết mình đã làm Chúa thất vọng dường nào. Con cũng cám ơn Ngài vì huyết Chúa Jêsus đã chuộc tội chúng con. Xin tha thứ cho con vì tin rằng gìn giữ các luật lệ tôn giáo sẽ khiến con trở nên công chính, trong khi tấm lòng con thì không ngay thẳng. Xin giúp con thành thật với Ngài và cho con mạnh dạn cầu xin ân điển của Chúa để có một khởi đầu mới và năng lực mới. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn