Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dâng cho Chúa điều vốn thuộc về Ngài

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:24-27

“Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Jêsus hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế-gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế! Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.” (BTT)

Thuế đền thờ là một loại thuế gây tranh cãi. Hầu hết nam giới trưởng thành phải trả nửa se-ken (shekel)(tương đương hai đồng đrac-ma (drachma)) mỗi năm cho việc bảo trì đền thờ. Một số người (chẳng hạn những người theo giáo phái Qumran) chỉ nộp một lần trong đời trong khi một số khác (người Sa-đu-sê) phản đối mạnh mẽ việc thu thuế. Theo luật La Mã thì loại thuế này không có hiệu lực pháp lý, chủ yếu là vì đồng se-ken và đồng nửa se-ken chỉ được sử dụng trong đền thờ và không phải là loại tiền tệ phổ biến (đrac-ma mới là đơn vị tiền tệ giao dịch chung). Những người Do Thái làm công việc đổi tiền đã kiếm lợi từ việc đổi đrac-ma lấy se-ken trong khu vực bên ngoài đền thờ – việc này sau đó đã làm cho Chúa Jêsus giận dữ (Ma-thi-ơ 21:12-13).

Khi đối diện với những người thu thuế, Phi-e-rơ nói rằng Chúa Jêsus đã nộp thuế rồi. Chúng ta không biết liệu đó là sự thật, giả định hay chỉ là một cách nói khéo để tránh phải bàn luận thêm. Tuy nhiên, Chúa Jêsus biết rõ điều này và dùng nó để dạy Phi-e-rơ một bài học quan trọng khác. Khi Chúa hỏi ông liệu các vị vua có thu thuế từ con cái của họ hay không, Ngài đang chỉ ra sự thật rằng Đức Chúa Trời là Vua và các môn đồ là con thuộc linh của Ngài. Rốt lại, việc duy trì công việc của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào họ, mà vào chính Ngài.

Tuy nhiên, Chúa Jêsus không muốn vướng vào những tranh cãi chính trị không đáng có (Tít 3:9). Ngài bảo Phi-e-rơ đi câu cá bằng một cần câu đã móc sẵn mồi. Đó không phải là phương pháp đánh bắt phổ biến nhất hay hiệu quả nhất, nhưng vì Chúa chỉ cần câu được một con cá mà Ngài biết có một đồng bốn đrắc-ma bị mắc kẹt trong miệng nó. Đồng tiền đó sẽ được mang đi nộp thuế cho cả Chúa Jêsus và Phi-e-rơ. Đây là một phép lạ, và trong những ngày khó khăn sắp đến, Phi-e-rơ sẽ nhận biết rằng Chúa luôn chu cấp đầy đủ cho việc duy trì công tác và người làm công tác.

Thật uổng phí nếu chúng ta làm hỏng công việc của Đức Chúa Trời chỉ vì tập chú vào những việc không phải là trọng tâm của Phúc Âm. Các vấn đề liên quan đến tài chính là một điển hình của tình trạng này. Chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời chu cấp mọi thứ chúng ta cần theo cách của Ngài; và chúng ta nên biết ban cho cách rời rộng để không làm tổn thương người khác vì sự cứng lòng của chúng ta. Chúng ta hãy vui vẻ nộp thuế (Rô-ma 13:6-7), ban tặng cách vui lòng và dâng phần mười cách đều đặn. Trên hết mọi sự, hãy khích lệ nhau rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, tình yêu thương và sự bao dung của Ngài sẽ không bao giờ dứt và những ai đón nhận Phúc Âm của Ngài sẽ nhận được sự cứu rỗi.

Lạy Chúa yêu dấu! Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ban cho nhiều hơn điều chúng con cầu xin để chúng con có thể chia sẻ cho người khác. Xin Chúa tha thứ khi có những lúc con đã cứng lòng và dè dặt, không muốn chia sẻ điều Ngài đã ban cho. Xin ban cho con tinh thần sẵn sàng nhận lãnh điều Ngài chu cấp và chia sẻ cách rời rộng cho những người thiếu thốn, cũng như làm trọn mọi nghĩa vụ của mình để không mắc lỗi với người khác và không ngăn cản họ tiếp nhận Phúc Âm. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn