Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ai lớn hơn hết trong nước thiên đàng?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:1

“Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?” (BTT)

Có vẻ như đây là câu hỏi không cần thiết. Câu trả lời hiển nhiên là “Chúa”! Nhưng thật ra đó không phải là điều mà các môn đồ đang thật sự thắc mắc. Có thể ý họ muốn hỏi là: “Ai trong chúng tôi sẽ là người lớn hơn hết trong bộ máy chính quyền của Chúa, khi vương quốc Ngài được thiết lập tại Y-sơ-ra-ên?”

Chủ đề trên được tiếp tục trong Ma-thi-ơ 20:20-28, khi mẹ của Gia-cơ và Giăng (cha là Xê-bê-đê) hỏi Chúa Jêsus rằng liệu các con trai của bà có được giữ những chức vụ cao khi Chúa Jêsus trở thành Vua hay không. Sự phẫn nộ của mười môn đồ còn lại cho thấy câu hỏi này cũng không quá khó hiểu. Có lẽ họ nghĩ rằng Chúa Jêsus đã sắp đặt sẵn các vị trí này cho Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng bởi vì chỉ có họ được dự phần vào việc kêu con gái Giai-ru sống lại và trong sự hóa hình (và sau này tại vườn Ghết-sê-ma-nê).

Các sứ đồ tập sự cần hiểu câu trả lời cho câu hỏi này bởi vì những tham vọng đầy kiêu ngạo đã trở thành mối hiểm họa lớn cho Hội Thánh đầu tiên (Phi-líp 1:17; Phi-líp 2:3; Gia-cơ 3:16). Khao khát quyền lực là vấn đề chính của thuật sĩ Si-môn (Công vụ 8:25) và các tiên tri giả như Ba-Giê-su (Công vụ 13:6-12).

Vấn đề này vẫn tiếp tục là một thách thức cho Hội Thánh. Những con người nhỏ bé nhưng muốn được xem trọng cho rằng họ có thể dùng Hội Thánh để tôn cao chính mình. Những người có tham vọng lớn hơn thì lại cố lập ra hẳn một đế chế thuộc linh. Và giữa hai thái cực này là sự phấn khích của biết bao con người đứng ở phía sau để thao túng Hội Thánh. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại nhất, bởi vì Ngài chính là Chúa. Không ai có thể ví sánh với Ngài được. Thế nhưng hầu như bên trong mỗi người chúng ta luôn tồn tại một khao khát được tôn cao, được công nhận và được vinh danh. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm kiếm những điều này cho chính mình, chúng ta sẽ mất tất cả (Ma-thi-ơ 16:26); còn nếu chúng ta tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước tiên, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều mà chúng ta ao ước (Ma-thi-ơ 6:33).

Lạy Chúa là Đấng cao trọng hơn hết trong trời và đất! Cảm ơn Chúa vì sự vĩ đại của Ngài là vô đối. Con biết con có thể tin cậy Ngài. Xin Chúa tha thứ vì có những lúc con đã mưu cầu danh vọng cho chính mình hay tìm kiếm sự tán dương từ người khác. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã tự tôn cao chính mình và xin ban cho con niềm khao khát nhìn thấy Ngài được vinh hiển và một tinh thần khiêm nhường, hết lòng hầu việc Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn