Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Câu hỏi đơn giản vạch trần kẻ vô tín

Kinh Thánh: Mác 8:17-21

“Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười hai giỏ. Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ. Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao?” (BTT)

Khi Chúa Jêsus đặt câu hỏi, đó không phải là vì Ngài không biết, mà là dấu hiệu cho thấy Ngài có quyền chất vấn cách suy nghĩ của con người. Bối cảnh cho buổi học lần này của các môn đồ là một chiếc thuyền đánh cá. Các môn đồ đang bàn tán về việc quên mua đủ bánh cho chuyến đi (Mác 8:14-16). Dù gần đây họ đã chứng kiến hơn 9.000 người được Thầy của mình cho ăn cách lạ lùng (Mác 6:30-44; Mác 8:1-8), họ vẫn tìm người để đổ lỗi, còn những người khác thì lo lắng vì họ chịu trách nhiệm mua bánh mì và đã sơ suất.

Những câu hỏi của Chúa Jêsus dò xét tấm lòng và tâm trí họ. Bằng cách đặt ra tám câu hỏi đơn giản, Ngài đã phơi bày lối suy nghĩ phi lý và những kết luận sai trật của họ. Rõ ràng họ không thấy được mối liên hệ giữa điều họ chứng kiến và ý nghĩa của nó. Mặc dù họ ở với Chúa Jêsus, nhưng họ không tin Ngài. Đó là lý do vì sao Ngài nói rằng họ có lòng cứng cỏi. Dù đã thấy năm ổ bánh cho 5.000 người ăn và bảy ổ cho 4.000 người ăn; dù đích thân họ đã thu lại mười chín giỏ đầy những bánh thừa để tùy ý dùng, họ vẫn không tin rằng Chúa Jêsus sẽ chu cấp cho họ.

Vì sao lại như thế? Tấm lòng của họ cứng cỏi đến mức không thể tin Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên họ. Điều họ cần hiểu không phải là Chúa Jêsus có thể làm gì cho họ mà là Chúa Jêsus là ai. Nếu họ nhận ra rằng Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, Đấng Mết-si-a của người Do Thái, Vua của thiên đàng và Chiên Con của Đức Chúa Trời đang hiện diện cùng họ, thì họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng thay vào đó họ lại bận tâm đến cơn đói!

Những người cứng lòng tin rằng tương lai nằm trong tay họ, thông qua trí tuệ, sự hoạch định, sự giàu có, hoặc qua các mối quan hệ của họ (Ma-thi-ơ 6:25-27). Người có tấm lòng mềm mại tin rằng tương lai nằm trong tay Chúa, và sẵn sàng đến với Chúa Jêsus để thừa nhận sự yếu đuối, bất lực và thất bại; và cầu xin được giúp đỡ (Mác 9:24). Vấn đề của người có lòng cứng cỏi là họ phớt lờ bằng chứng khách quan về quyền năng, sự nhân từ, lòng thương xót và ân điển của Chúa. Thay vào đó, những người như vậy chỉ có thể nhìn thấy bản thân và những gì họ có thể đạt được. Họ suy luận về tương lai từ những điều họ có khả năng làm, hơn là từ bằng chứng về những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện. Về mặt tôn giáo, họ đang bảo đảm tương lai thông qua việc làm của mình thay vì tin cậy Đấng Christ để nhận được ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). Họ không thể nhìn xa hơn chân trời nhỏ bé của sức mạnh hay trí tưởng tượng của bản thân. Người có lòng mềm mại tự tin vượt ra khỏi ranh giới cá nhân của những gì họ có thể nhìn thấy hoặc ước ao để bước đi theo Chúa (Ê-phê-sô 3:20). Nếu bạn đã chứng kiến những gì Chúa làm mà vẫn nghĩ rằng tương lai nằm trong tay của chính bạn, thì tấm lòng của bạn thật cứng cỏi. Đã đến lúc nghe lời khiển trách của Chúa và ăn năn.

Lạy Đức Chúa Cha, cảm ơn Ngài đã khai sáng con để con nhìn biết Chúa Jêsus là ai. Xin tha thứ cho con khi con lại cho rằng tương lai của con phụ thuộc vào điều con làm. Xin giúp con nhớ lại sự nhân từ của Chúa trong đời sống con và đi đến kết luận đúng đắn về ân điển và sự thương xót của Chúa, để rồi con sẵn sàng tin cậy Ngài thay vì tin cậy những điều con có thể nhìn thấy. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Chirst. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn