Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Con đường tắt hiểm độc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:8-11

“Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.” (BTT)

Chúa Jêsus phải đối mặt với sự cám dỗ thứ ba của Sa-tan: được xem là Vua của thế gian, và không phải chịu những đau đớn khi bị đóng đinh. Điều kiện của ma quỷ là chỉ cần Chúa Jêsus cúi xuống và thờ lạy nó một lần mà thôi. Đó là sự cám dỗ cuối cùng – để Đức Chúa Trời hợp pháp hóa quyền lực của Sa-tan bằng cách phục tùng nó. Điều kiện đó (Chúa Jêsus chỉ cần cúi lạy ma quỷ một lần) đã thể hiện sự thèm khát vô độ của Sa-tan muốn kiểm soát Đức Chúa Trời và tất cả những gì thuộc về Ngài. Sự cám dỗ đưa ra con đường tắt dẫn đến vinh quang nhưng Sa-tan không bao giờ thực hiện được những gì nó đã hứa. Sa-tan, kẻ chỉ nói những lời hứa hão huyền, không hiểu sự phục tùng tuyệt đối của Chúa Jêsus là chỉ làm theo những gì Cha đã truyền. Và do đó ‘chúa của thế gian này’ không có quyền gì đối với Ngài (Giăng 14:30).

Thờ phượng không chỉ là sự ngưỡng mộ và tôn trọng, mà còn là một cam kết sâu sắc về sự phục vụ. Vì vậy, khi Chúa Jêsus xua đuổi kẻ cám dỗ, Ngài trích dẫn mệnh lệnh ở Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13 là chỉ thờ phượng và phục vụ Chúa: không ai cao hơn hoặc quyền năng hơn Ngài. Chúa Jêsus cũng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của Sa-tan (‘Chúa là Đức Chúa Trời ngươi’), và không có sự nổi loạn nào được phép diễn ra vô thời hạn. Sa-tan cũng sẽ bị trừng phạt, cùng với tất cả những ai đã tin vào những lời nói dối của nó. Những con đường tắt hiểm độc của nó sẽ tạo ra đau khổ đời đời (Khải Huyền 20:10; 21:8).

Chúa Jêsus không chấp nhận bất kỳ lời nói dối nào của Sa-tan, nhưng chúng ta có thể. Sa-tan tiếp tục mang đến cho con người những gì họ muốn mà không phải trả bất kỳ giá nào. Và do đó, những kẻ khao khát quyền lực giành được quyền kiểm soát, những kẻ tham lam giành được tiền bạc và của cải, và những kẻ đồi bại có được sự thỏa mãn ngắn ngủi. Đối với tất cả mọi người, kể cả những Cơ Đốc nhân, sự cám dỗ sẽ gào thét, gầm gừ, sủa hoặc báo hiệu bằng sự lôi cuốn mạnh mẽ: có cách nào để đưa ra quyết định giống như Chúa Jêsus không? Có! Gia-cơ, em cùng mẹ khác cha với Chúa Jêsus có câu trả lời: “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi;” (Gia-cơ 4:7-8). Chúng ta không thể chống lại ma quỷ bằng chính sức lực của mình. Trước hết chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời, thờ phượng và phục vụ Ngài, ăn năn về việc “vui đùa cùng tội lỗi”, và để tình yêu thương, sức mạnh cùng quyền năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta; rồi sau đó chúng ta mới có thể chống lại sự dối trá của ma quỷ.

Kính lạy Chúa Toàn Năng! Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con sự bình an khi biết rằng không ai vĩ đại hơn Ngài và Ngài sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Xin Chúa tha tội cho con về những lần con đã tin vào những lời nói dối của Sa-tan và đã chống lại thẩm quyền của Chúa trên đời sống của con. Xin Chúa giúp con học cách thờ phượng Ngài bằng sự phục vụ tin kính, và học cách chống lại ma quỷ tại nhà cũng như ở nơi làm việc, để kế hoạch trong cuộc sống của con được thiết lập theo mệnh lệnh của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn