Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cơ Đốc nhân có nên làm người mẫu thời trang không?

HỎI: Cơ Đốc nhân có nên làm người mẫu thời trang không?

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:10 dạy chúng ta rằng “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (TTHĐ). Là Cơ Đốc nhân, mục tiêu sống của chúng ta là làm “những việc lành”, tức những điều Chúa vui lòng và giúp nhiều người biết đến sự cứu rỗi của Ngài. Nghề nghiệp là một trong những phương tiện giúp chúng ta thực hiện mục tiêu này.

Vậy thì, vấn đề đặt ra là nghề người mẫu có phải là “việc lành” Chúa vui lòng và giúp nhiều người biết đến sự cứu rỗi của Ngài không.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong Rô-ma 12:1 (TTHĐ) “…tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”, và trong I Cô-rinh-tô 6:19-20 (TTHĐ) “Anh em há không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” Như vậy, thân thể của người Cơ Đốc đã được Đấng Christ chuộc bằng một giá rất cao, đó là huyết của Chúa Giê-xu. Và do đó, thân thể của chúng ta giờ đây không còn thuộc về chúng ta nữa, mà thuộc về Chúa. Đó là sinh tế sống dâng lên cho Chúa, là đền thờ nơi Chúa Thánh Linh ngự. Vì thế, Cơ Đốc nhân có bổn phận sử dụng thân thể mình cách thánh khiết, trong sạch, và làm sáng danh Chúa. Ngoài ra, I Ti-mô-thê 2:9 còn dạy người nữ Cơ Đốc phải “ăn mặc đứng đắn”. Liệu người mẫu thời trang có quyền lựa chọn trang phục để khoác lên người đúng theo tiêu chuẩn Chúa dạy không? Đây là vấn đề chúng ta phải cân nhắc.

Làm người mẫu thời trang là bước chân vào thế giới showbiz, một thế giới nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Ngành công nghiệp thời trang thường liên quan đến tệ nạn xã hội và cách sống trái đạo đức. Các cô gái thường bị lợi dụng và lạm dụng bởi những kẻ có chức quyền. Tính chất cạnh tranh cao trong nghề người mẫu dẫn đến lòng tham, sự bất lương và những thủ đoạn nhằm hạ gục lẫn nhau. Những người sống phụ thuộc vào sự thành công của nhà thiết kế, của công ty thời trang hay dòng sản phẩm phải hoàn toàn lệ thuộc vào những thủ đoạn này. Có thể bạn nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để không bị ảnh hưởng bởi những phương diện tiêu cực trong nghề. Nhưng Sứ đồ Phao-lô cảnh báo trong I Cô-rinh-tô 15:33 “… bạn bè xấu làm hư thói nết tốt”, và trong I Cô-rinh-tô 10:12 “ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”

Chọn nghề là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để có được quyết định đúng đắn. Công việc chúng ta làm phải vừa có thể đóng góp cho xã hội, vừa có thể nuôi sống bản thân và nhất là làm sáng danh Chúa. I Cô-rinh-tô 10:31 là nguyên tắc Thánh Kinh chúng ta cần nhớ: “Vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.” Nghề người mẫu có thể cho chúng ta một cuộc sống thoải mái về vật chất, lại dễ dàng được nhiều người biết đến và hâm mộ. Nhưng liệu việc trở thành người mẫu có giúp chúng ta sống đúng với mục đích Chúa dành cho mình và làm vinh hiển Danh Ngài sau khi được chuộc bằng chính mạng sống của Ngài chăng?

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn