Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài cầu nguyện chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-15

Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh;
Nước Cha được đến;
Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)
Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (BTT)

Lời cầu nguyện đúng đắn sẽ tôn vinh Chúa hơn là tôn cao người cầu nguyện. Chúa Jêsus bắt đầu “bài cầu nguyện mẫu” bằng cách tôn vinh Đức Chúa Cha. Ngài là nguồn của mọi vật sống, và Ngài không thay đổi; Ngài lập nên nước Ngài, là vương quốc đời đời, và là Đấng tể trị cả vũ trụ, Đấng mà trước mặt Ngài mọi người phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Ngài là Đấng cung cấp mọi điều cần thiết, Đấng tha thứ mọi tội lỗi, Đấng bảo vệ khỏi cám dỗ và Đấng giải cứu khỏi Sa-tan.

Danh Cha là cốt lõi của bản tánh Ngài và là toàn bộ hành động của Ngài. Danh Ngài là thánh khiết, thiêng liêng và khác hoàn toàn với bản tính yếu đuối, bất toàn của con người. Ngài luôn đúng, luôn chân thật, luôn thành tín và không bao giờ bị mua chuộc. Vì vậy, danh Ngài sẽ được tôn vinh cao nhất, được tôn kính và tôn thánh. Đó là lý do tại sao chúng ta phải vâng lời Ngài và làm việc với Ngài sao cho người khác cũng sẽ ao ước được thuộc về Ngài. Một ngày nào đó, người ta sẽ thấy tất cả mọi quyền lực và vinh quang của nước Ngài và chúng ta sẽ biết thiên đàng là thế nào.

Nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó, chúng ta phải nhờ cậy Ngài trong mọi sự – bởi vì Ngài là Đấng chu cấp tối thượng. Ngài là nguồn của mọi sự ban cho tốt lành và là Đấng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi chúng ta. Về phần Ngài, Ngài mong chúng ta tha thứ cho những người đã phạm lỗi với chúng ta. Nếu không làm như vậy là chúng ta phó mình dưới quyền lực của Sa-tan (Ê-phê-sô 4:26-27). Cuối cùng, Ngài sẽ giày đạp Sa-tan (Rô 16:20) khi chúng ta tuân theo mạng lệnh của Cha.

Bài cầu nguyện này, thường được gọi là bài cầu nguyện chung, là bài cầu nguyện mẫu giúp tín đồ tương giao với Cha Thiên Thượng. Không có gì sai khi chúng ta đọc cả bài cầu nguyện này như lời cầu nguyện riêng, tuy nhiên, không nên xem đó là lời cầu nguyện duy nhất. Đây là khuôn mẫu để chúng ta cầu nguyện, khao khát sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trước nhất, sau đó mới là nhu cầu của chúng ta. Chúng ta nên nhận biết rằng nước Ngài rộng lớn hơn hoàn cảnh của chúng ta rất nhiều; và chúng ta chỉ phù hợp với nước Ngài khi chúng ta thuận phục Ngài, biết rằng nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng, và tội lỗi được tha thứ. Chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời mới chế ngự được quyền lực của Satan. Chúng ta có quyền tuyên bố sự thật đó và tin cậy Cha trên trời luôn bảo vệ chúng ta.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Chúa vì nhắc nhở con rằng dù Ngài rất thánh khiết, trong sạch và công bình, nhưng Ngài sẵn sàng tiếp nhận những người tội lỗi như con đến nói chuyện cùng Ngài. Cảm ơn Chúa về bản tính tuyệt vời và những công việc hoàn hảo Ngài đã làm để đảm bảo rằng mỗi khi con đến với Ngài, Ngài sẽ làm điều đúng đắn cho con. Xin tha thứ cho con vì đã chậm cầu xin sự tha thứ, và thậm chí còn chậm hơn trong việc tha thứ người khác. Xin giúp con cầu nguyện, chân thành nhận biết Ngài là ai, trung thực về nhu cầu của bản thân và có một tấm lòng trong sạch để ma quỷ không có chỗ đặt chân vào đời sống con. Nhân danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn