Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cơ Đốc nhân có được phép từ chối điều trị bệnh không?

Hỏi: Một số tín hữu uống thuốc hoặc cần điều trị nhờ phương pháp y học khi mắc bệnh. Một số khác thì cho rằng nhờ cậy vào (y học) thuốc men và bệnh viện là thiếu đức tin. Vậy, Cơ Đốc nhân có được phép từ chối điều trị bệnh không?

Đáp: Không. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời truyền lệnh Cơ Đốc nhân tránh gặp bác sĩ hoặc từ chối việc điều trị bệnh bằng phương pháp y học. Kiến thức y học là quà tặng mà Đức Chúa Trời ban cho vì ích lợi cho con người. Vì vậy, Cơ Đốc nhân chúng ta cần biết Kinh Thánh nói gì về thuốc men và việc điều trị bệnh cũng như đáp ứng của chúng ta đối với Lời Chúa.

1. Kinh Thánh nói gì về thuốc men và việc điều trị bệnh?
Ngày nay, nền y học của thế giới ngày càng tiến bộ kèm theo những phương tiện y tế cùng với kỹ thuật bào chế đủ loại thuốc. Kiến thức y học bắt nguồn từ trong Lời Kinh Thánh. Thật vậy, nhiều câu Kinh Thánh nói về việc sử dụng cách điều trị bệnh phổ biến ngày nay.

  • Băng bó vết thương (Ê-sai 1:6)
  • Xức dầu cho người bệnh (Gia-cơ 5:14)
  • Dầu và rượu xức vào vết thương (Lu-ca 10: 34)
  • Lá cây dùng để làm thuốc (Ê-xê-chi-ên 47:12)
  • Cần bác sỹ, thầy thuốc (Giê-rê-mi 8:22)

Từ liệu “bác sỹ/thầy thuốc” xuất hiện khoảng 12 lần trong Kinh Thánh.
Bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh tiên tri của Đức Chúa Trời kê đơn thuốc cho Ê-xê-chia: “Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên mụt ung độc, vua sẽ được lành” (Ê-sai 38:21). Mặc dù mọi sự chữa lành đều do Đức Chúa Trời điều hướng, nhưng chúng ta thấy bánh trái vả chứng minh rõ rằng đôi khi Đức Chúa Trời sử dụng những thủ thuật y khoa như phương tiện đem đến sự chữa lành. Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng chúng ta có thể được Đức Chúa Trời chữa lành bằng phương pháp y học. Trong những ví dụ khác, dân Ga-la-át ủng hộ các thầy thuốc theo lối ẩn dụ (xem Giê-rê-mi 8:22). Tương tự, Giê-rê-mi nói rằng thuốc men là phương thức để người Ba-by-lôn được chữa lành (tham chiếu Giê-rê-mi 51:8). Mặc dù những ví dụ nầy là những ẩn dụ thuộc linh, nhưng qua ẩn dụ chúng ta thấy Đức Chúa Trời đầy ân điển cung ứng việc điều trị bệnh sẵn có vì ích lợi cho chúng ta.

** Câu Kinh Thánh duy nhất bị hiểu sai khi cho rằng chúng ta không nên đến gặp bác sỹ xin lời khuyên là câu 2 Sử Ký 16:12: “Năm thứ ba mươi chín đời trị vì của A-sa, vua bị đau chân rất nặng. Tuy nhiên, trong cơn bệnh, vua không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm kiếm các thầy thuốc” (TTHĐ). Thật ra, khi đọc những đoạn Kinh Thánh 2 Sử Ký 14-16, chúng ta biết A-sa là vị vua “làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người.” Sau 36 năm không có chiến tranh dưới sự trị vì của mình, A-sa cậy vào những phương pháp riêng hơn là tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời. A-sa phản ứng lại sự quở trách của Đức Chúa Trời bằng sự giận dữ (xem 2 Sử Ký 16:1-10). Trong ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta thấy vấn đề ở đây không phải A-sa tìm kiếm các thầy thuốc, nhưng ông cũng không tìm kiếm sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tìm đến bác sỹ khi đau bệnh không có gì sai, nhưng nếu chỉ tìm đến họ thì sai. Cơ Đốc nhân chúng ta phải luôn tìm kiếm sự hướng dẫn và cứu giúp từ Đức Chúa Trời trước tiên và rồi đi tìm việc điều trị bệnh thích hợp.

Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 9, những người Pha-ri-si hỏi Chúa Jêsus tại sao Ngài dành thì giờ với tội nhân. Chúa đáp lời như thế nào? “Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh” (Ma-thi-ơ 9:12). Chúa Jêsus thừa nhận rằng người mắc bệnh cần bác sỹ. Khi còn tại thế, Chúa Jêsus thi thố nhiều phép lạ chữa lành. Tuy nhiên, mục vụ chữa lành của Chúa là một phần để bày tỏ cho người ta biết Ngài là Đấng Mết-si-a được hứa ban (Lu-ca 4:18). Không có chỗ nào chúng ta thấy Đấng Christ phản đối thuốc men hoặc bác sỹ. Thật vậy, trước giả của Phúc Âm Lu-ca và sách Công vụ các Sứ đồ là một bác sỹ (Cô-lô-se 4:14).

2. Đáp ứng của Cơ Đốc nhân về việc điều trị bệnh
Cơ Đốc nhân có được phép đến gặp bác sỹ hay thầy thuốc khi đau bệnh không? Chắc chắn là được. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là những con người có trí tuệ. Ngài ban cho chúng ta khả năng bào chế thuốc và biết cách chữa trị thân thể của chúng ta. Các bác sỹ là một trong những cách qua đó Đức Chúa Trời đem đến sự chữa lành và phục hồi. Tuy nhiên, trong thế giới sa ngã nầy, không phải mọi người đều được chữa lành và chúng ta không cần hiểu lý do. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phao-lô đã vật lộn với vấn đề mà ông gọi là “một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi” (2 Cô-rinh-tô 12:7-TTHĐ). Cho dù vấn đề nầy – căn bệnh về mắt, bệnh sốt rét hay chứng động kinh – là gì đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời không cất bỏ cái dằm đi, thay vì đó Ngài ban cho Phao-lô sức mạnh để chịu đựng, vì Ngài có mục đích tốt nhất cho những ai bước đi bởi đức tin khi đối diện bệnh tật.

Cũng vậy, chúng ta xem xét việc một phụ nữ mắc bệnh rong huyết được chữa lành bằng cách chạm vào áo của Chúa Jêsus (tham chiếu Mác 5:25-34). Người phụ nữ nầy mắc căn bệnh mãn tính, và đã đến gặp nhiều thầy thuốc, cũng như tốn rất nhiều tiền của. Ắt hẳn có nhiều phương pháp điều trị, mỗi phương pháp hứa hẹn thành công khiến bà tin đến nỗi tốn hết tiền của mình. Thế nhưng, Chúa Jêsus chữa lành căn bệnh quái ác của bà bởi quyền năng của Ngài hành động qua đức tin của bà. Trong câu chuyện nầy, người phụ nữ không những nhận được sự chữa lành thuộc thể mà còn được chữa lành thuộc linh bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, vị Bác Sỹ vĩ đại. Chỉ những ai tiếp nhận Chúa Jêsus là Chúa và đặt đức tin nơi Ngài một cách cá nhân mới có thể được chữa lành và được cứu.

Nói tóm lại, đáp ứng của Cơ Đốc nhân khi đối diện bệnh tật thể xác là tìm cầu Chúa bởi đức tin cũng như cần bác sỹ tư vấn để điều trị bệnh. Xin Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta hướng dẫn chúng ta trong mọi nan đề của cuộc sống. Muốn thật hết lòng!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn