Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kỳ thi Trường Chúa nhật sáu tháng đầu năm 2022

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi thiên 119:105)

Cơ Đốc nhân trên hành trình đức tin theo Chúa luôn cần có Lời Chúa để học biết về Ngài và hành trang sống theo ý muốn Chúa.

Nương theo điều đó, tín hữu trong Hội Thánh đã trung tín học Lời Chúa trải qua sáu tháng đầu năm 2022 trong các lớp Trường Chúa nhật theo từng lứa tuổi. Tạ ơn Chúa, học viên các lớp học đã có thì giờ ôn lại Lời Chúa qua kỳ thi Trường Chúa nhật vào sáng Chúa nhật 26/06/2022. Đây cũng là cơ hội học viên được nhắc nhớ, ghi khắc những câu Kinh Thánh và bài học thuộc linh cho chính mình.

Thật đáng khích lệ, kỳ thi Trường Chúa nhật vừa qua được tổ chức có các học viên tham gia:

  • Khối Thiếu niên (từ 14 đến 17 tuổi): 35 học viên.
  • Khối A (từ 18 đến 40 tuổi): 41 học viên.
  • Khối B (từ 41 đến 64 tuổi): 84 học viên.
  • Khối C (từ 65 tuổi trở lên): 23 học viên.
  • Khối Tân tín hữu: 9 học viên.
    Dù trong lứa tuổi nào cũng không ngăn trở tấm lòng khao khát học Lời Chúa của mỗi học viên Trường Chúa nhật.

Một số hình ảnh kỳ thi Trường Chúa nhật sáu tháng đầu năm 2022:

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn