Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cơ Đốc Nhân cần có thái độ như thế nào đối với ngày hội Black Friday?

Hỏi: Những ngày này, em đi qua các cửa hiệu, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, em thấy người ta dán đầy biển hiệu Black Friday. Em biết đây là ngày hội giảm giá Black Friday (thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn một ngày mỗi năm) ở các nước Tây phương, nhưng những năm gần đây cũng xuất hiện ở Việt nam. Vậy, Cơ Đốc nhân cần có thái độ như thế nào đối với ngày hội Black Friday nầy cách thích hợp?

Đáp: Vào dịp Lễ Tạ ơn mỗi năm, các cửa hàng thường đông nghẹt người mua sắm vào ngày hội giảm giá Black Friday hoặc mùa xả hàng cuối năm vì đây là cơ hội mua sắm với mức giá giảm bất thường so với bình thường. Điều nầy khiến nhiều người quan tâm đến mua sắm ngày thứ Sáu đen hơn là chú tâm vào tinh thần tạ ơn của ngày Lễ Tạ ơn. Là người đi theo Chúa Jêsus, chúng ta cần giữ tinh thần tạ ơn một cách sống động và thích hợp. Có ít nhất 3 thái độ có thể giúp Cơ Đốc nhân đáp ứng tích cực như sau:

1. Hãy suy gẫm về sự nhân từ của Đức Chúa Trời mỗi ngày

Khi một năm sắp kết thúc, mỗi người chúng ta thấy mình hướng đến năm mới với những kế hoạch, trách nhiệm và ước mơ của mình. Mặc dù chúng ta nên dành thì giờ để suy gẫm về sự nhân từ của Đức Chúa Trời mỗi ngày, nhưng thời điểm nầy trong năm khiến chúng ta thấy trách nhiệm của mình nhiều hơn. Chúng ta yên tịnh lúc riêng tư cũng như giữa cộng đồng suy gẫm và cảm tạ về sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta có thể gạt qua một bên những bận rộn thường xuyên trong đời sống một lát và ngợi khen Chúa vì Ngài là ai, mọi điều Ngài đã làm, và những điều Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình ở trong chỗ thiêng liêng khi bước vào những giây phút thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn hảo, và đầy tình yêu thương, Đấng luôn quan tâm nhu cầu mỗi ngày của chúng ta. Tác giả Thi thiên ngợi khen: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi thiên 107:1-TTHĐ). Thật vậy, không điều gì và không ai khác như Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng luôn làm điều tốt cho muôn người, và tình yêu thương dịu dàng của Ngài bao phủ trên muôn vật Ngài tạo nên.

2. Hãy nuôi dưỡng tấm lòng biết ơn Chúa

Cơ Đốc nhân không chỉ cầu nguyện cảm tạ chỉ vào Lễ Tạ ơn, mà đúng hơn là chúng ta có thể kết hợp nhiều cách khác nhau để bày tỏ lòng biết ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Khi thức dậy, suốt cả ngày và trước khi nhắm mắt ngủ, hãy tích hợp lời cảm tạ vào những lời cầu nguyện, những cuộc đối thoại và cách chúng ta tương tác với người khác. Hãy dành thì giờ tạ ơn Chúa về mọi điều chúng ta đang sở hữu với cả tấm lòng yêu kính Ngài. Lời Kinh Thánh dạy: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Thực tế là có những năm tháng, chúng ta gặp khó khăn và thất vọng với hoàn cảnh. Ngay cả khi chúng ta không có đủ điều kiện kinh tế, và ngay cả khi chúng ta trông đợi sự giải cứu, thì chúng ta vẫn tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúng ta đến gần Chúa với cả tấm lòng cảm tạ vì Ngài là ai và không những vì điều Ngài đã làm mà còn vì điều Ngài sẽ làm trong đời sống chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể vững lòng tin nuôi dưỡng tấm lòng cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh.

3. Hãy là quản gia trung tín

Chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn về những điều Chúa giao phó cho chúng ta bằng cách không nên phung phí tài chính hoặc tham muốn những thứ chúng ta không cần vào lễ hội Black Friday. Khi tham dự vào lễ hội nầy, người mua sắm dễ bị cám dỗ tiêu xài tiền và thì giờ cũng như mua nhiều, nhiều, nhiều! Chúa Jêsus từng dạy: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (Luca 12:15-TTHĐ). Thật vậy, Đức Chúa Trời muốn người Cơ Đốc trở thành quản gia trung tín và không tự do mua sắm theo phong trào của thế gian cho rằng có nhiều thứ hơn thì sống tốt hơn hoặc mua sắm nhiều thứ trong lễ hội nầy có thể tích lũy cho bản thân nhiều hơn. Vì vậy, khi mua sắm có kỷ luật và có trách nhiệm, Cơ Đốc nhân biết rằng mình đang quản lý mọi điều Chúa giao phó kể cả tài chính một cách tốt nhất.

Nói tóm lại, dù cho chúng ta chọn làm gì vào Lễ Tạ ơn nầy và dù cho chúng ta quyết định mua sắm vào ngày hội Black Friday ra sao, hãy dành thì giờ đánh giá động cơ của chúng ta với những thái độ trên. Đức Chúa Trời của chúng ta ban cho con cái Ngài mọi tặng phẩm tốt lành. Chúng ta thật sự có nhiều điều để tạ ơn Chúa, và đây là thời gian tuyệt vời trong năm để yên tịnh và suy gẫm sự nhân từ của Ngài, sống gương mẫu của quản gia trung tín và biết ơn Ngài.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn