Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lắng nghe và vâng lời

Kinh Thánh: Mác 11:1-3

“Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi, và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây.” (BTT)

Mặc dù chúng ta biết phân đoạn này là phần sự kiện mở đầu cho Chúa Nhật Lễ Lá (Mác 11: 8-11), nhưng các môn đồ sống theo kiểu tới đâu tính tới đó. Dù Chúa Jêsus đã ba lần nói với họ về sự chết sắp đến của Ngài (Mác 8:31; 9:31; 10:33), nhưng họ vẫn không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, mỗi ngày một chút, mỗi lần một lời chỉ dẫn, là đủ với họ. Các mệnh lệnh rõ ràng và chính xác. Tất cả những gì họ phải làm là thực hiện chính xác những gì Chúa Jêsus bảo, tin rằng Ngài luôn nhìn thấy những bước tiếp theo trong kế hoạch. Việc họ không hiểu kế hoạch của Chúa Jêsus hoặc mục đích đằng sau các yêu cầu cũng không ảnh hưởng gì.

Chúa Jêsus biết Ngài sẽ làm gì và hướng dẫn các môn đồ làm theo kế hoạch của Ngài. Nhìn lại những điều đã xảy ra, chúng ta biết việc Chúa Jêsus tiến vào Giê-ru-sa-lem khải hoàn với tất cả những biểu tượng của Xa-cha-ri 9:9 – nhưng các môn đồ không thấy điều đó đang đến hay ý nghĩa của nó. Ở một phương diện nào đó họ không cần phải thấy. Họ chỉ phải vâng lời. Điều Chúa Jêsus biết sẽ có ở trong làng, dù không nhìn thấy, thì hai môn đồ sẽ nhìn thấy khi họ bước ra trong sự vâng phục để chứng minh lời Chúa Jêsus là đúng.

Lấy trộm một con vật là tội nghiêm trọng đối với người Do Thái (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1-4 ), vì vậy Chúa Jêsus đã biết trước khó khăn mà các môn đồ, những người phải đi lấy con lừa của người khác, sẽ gặp phải. Câu trả lời đơn giản là “Chúa cần dùng nó …”. Chính nhờ những lời nói thẳng thắn này mà tất cả đều được giải thích.

Áp dụng những câu Kinh Thánh này hầu như không có gì phức tạp đối với Cơ Đốc nhân. Nếu Chúa Jêsus đã biểu, thì hãy làm (Ma-thi-ơ 7:24)! Tuy nhiên, sự kiêu ngạo thông thường của con người đòi hỏi phải có lời giải thích tại từng thời điểm trước khi chúng ta hành động, là một cản trở rất lớn đối với đức tin. Sự kiêu ngạo đó cho rằng chúng ta có kiến ​​thức để hiểu tất cả những điều phức tạp của tương lai vô định, và có sự khôn ngoan để quyết định xem liệu chỉ dẫn của Đức Chúa Trời có đúng hay không! Thật là dại dột! Đức tin không được xây dựng trên sự hiểu biết lý lẽ, mà dựa trên lòng tin cậy Chúa. Những bài học về đức tin ngày hôm nay chỉ có ích lợi nếu chúng ta xem Lời Chúa là mệnh lệnh thiêng liêng và vâng theo (Khải Huyền 1:3).

Lạy Cha Thánh, con cảm ơn Ngài vì Lời Ngài là lẽ thật và khi vâng theo, con sẽ tìm thấy phước hạnh. Xin tha thứ vì những lần con đã tranh cãi với Ngài, khước từ Lời Ngài, chọn một con đường khác, hoặc vâng lời cách miễn cưỡng. Xin ban cho con nhận thức sâu sắc về sự khôn ngoan của Ngài, rằng Ngài truyền cho con làm những điều đúng, và thấy được sự ngu dại của con khi không vâng lời Ngài. Vì vậy, bởi quyền phép Thánh Linh Ngài, xin giúp con thực hiện những điều Ngài phán dạy. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn