Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus làm mếch lòng

Kinh Thánh: Mác 6:4-6

“Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy.” (BTT)

Vì lý do gì đó, tiêu đề này nghe có vẻ không đúng. Với tư cách là những người tin Chúa Jêsus, chúng ta tin rằng Ngài là quý giá. I Phi-e-rơ 2:7-8 nói: “Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quý; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo”. Chúa Jêsus không làm mếch lòng vì Ngài tốt đẹp, mà vì Ngài là Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài vạch trần tội lỗi, quyền năng của Ngài phơi bày khả năng hữu hạn của con người, và Lời của Ngài phải được vâng giữ.

Người dân tại thành Na-xa-rét bị mếch lòng vì lời của Chúa Jêsus có thẩm quyền thiên thượng, và Ngài làm những điều chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm được (Mác 6:1-3). Khi Chúa Jêsus bày tỏ sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời, những bóng ma của tội lỗi trong quá khứ, của niềm kiêu hãnh trong hiện tại, và của tham vọng không tin kính trong tương lai dấy lên trong lòng những người không chịu tin. Điều này được cảm nhận cách mãnh liệt nhất tại quê hương của Chúa Jêsus, nơi Ngài được biết đến, và nơi “những người dẫn dắt” xấu hổ vì Ngài toả sáng hơn họ. Ngoài việc chữa lành một vài người, hầu hết đều cứng lòng không chịu tin Chúa Jêsus. Vì vậy, Ngài đã đi đến những nơi mà người ta tiếp rước Ngài (Lu-ca 4:43).

Quyền năng của Chúa là vô hạn, và tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện … nhưng! Từ “nhưng” lớn ở đây đó là, nếu không có đức tin, thì ơn phước của Chúa sẽ không thể được nhìn biết và nhận lấy với lòng biết ơn. Chúa không do dự tuôn đổ sự thương xót của Ngài, nhưng những người không tin lại từ chối chấp nhận hay tạ ơn Ngài. Việc mở lòng trước thẩm quyền thiên thượng của Ngài sẽ khiến Ngài trở thành Chủ của họ: và ân huệ của Nước Đức Chúa Trời chỉ đến với những ai thuận phục Vua. Ấy vậy mà rất ít người nhà/bạn bè/hàng xóm của Ngài tại thành Na-xa-rét có ý định làm điều đó (Giăng 7:5). Sự thánh khiết của Ngài đáng kinh ngạc đến nỗi ngay cả người thân của Ngài cũng muốn Ngài im lặng (Mác 3:20, 31-33).

Có phải sự sùng bái vô tín và ương ngạnh là một phần trong đời sống của Hội Thánh ngày nay không? Chúng ta có nghĩ rằng Chúa Jêsus thuộc về chúng ta thay vì ngược lại không? Chúng ta có vui vẻ vì được kêu cầu Chúa Jêsus khi cần, nhưng lại bất ngờ khi Ngài không thực hiện yêu cầu của chúng ta không? Khi Ngài nói hoặc hành động theo cách chúng ta không mong đợi, chúng ta sẽ vui mừng trước sự can thiệp của Ngài, hay cảm thấy khó chịu vì mình không được nắm quyền kiểm soát? Bất kỳ điều gì thiếu sự đón nhận nhiệt tình đối với lời nói và công việc của Đấng Christ trong đời sống hằng ngày, đều không phải cách tốt để rao truyền về Đấng Christ trong một thế giới bất ổn. Tuy nhiên, đức tin chân chính (hy vọng rằng Chúa Jêsus sẽ hành động với quyền năng để làm sáng danh Ngài) thường là khúc dạo đầu cho ơn phước tuôn tràn mà ngay cả những người hoài nghi cũng không thể bỏ qua. Hãy tin cậy Chúa và xem cách Đức Chúa Trời cảm thúc một số bạn bè và đồng nghiệp của bạn tìm kiếm Ngài và được Ngài ban phước (Ma-thi-ơ 11:6).

Kính lạy Cha Thiên Thượng! Tạ ơn Chúa vì Chúa Jêsus là Chúa của muôn vật, Ngài có uy quyền trong lời nói và quyền năng trong hành động. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã cứng lòng và không chịu tin rằng Ngài làm tốt mọi sự. Xin Chúa giúp con tin cậy Ngài, rằng Ngài sẽ nói với uy quyền và hành động với quyền năng tại nơi con sinh sống và làm việc, hầu cho Ngài có thể đổ phước xuống cho những ai khao khát tình yêu thương của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn