Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus là ai?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-16

“Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (BTT)

Danh tính thật của một người là điều rất quan trọng. Nhiều người giả bộ như họ là ông này bà nọ nhưng thực tế thì không phải; còn một số người thì không thích bị người khác nhận ra họ là ai hay họ đạt được thành tựu gì. Nhưng hiểu được người mà bạn đang nói chuyện lại là điều hết sức cần thiết trong mối quan hệ thật sự. Các sứ đồ tập sự đã ở với Chúa Jêsus hơn một năm; họ quan sát sự liêm chính của Ngài, nghe sự thông thái trong lời dạy của Ngài, thấy được sự thương xót và quyền năng Ngài được bày tỏ trong những phép lạ, và đã từng bị Chúa quở trách vì thiếu đức tin nơi Ngài.

Câu hỏi “Theo lời người ta nói thì Con người là ai?” đã mở ra một chủ đề. Rõ ràng, hầu hết mọi người (trừ những nhà lãnh đạo tôn giáo) đều nghĩ rằng Ngài có thẩm quyền để nói lẽ thật từ Đức Chúa Trời – vì thế Ngài phải là một đấng tiên tri. Vài người lại thích nghĩ rằng Ngài là Giăng Báp-tít đã từ kẻ chết sống lại, nhưng họ quên cả Chúa Jêsus và Giăng đều cùng xuất hiện khi Chúa Jêsus bắt đầu thi hành chức vụ. Ê-li và Giê-rê-mi đều đương đầu với giới chức tôn giáo trong thời của họ và Chúa Jêsus đang được nhiều người biết đến theo cách này. Nhưng thực tế vẫn như nhau, đó là đám đông không thực sự nhìn biết Chúa Jêsus là ai; nếu biết thì chắc họ không đòi đóng đinh Chúa đâu.

Quay sang mười hai sứ đồ, Chúa Jêsus hỏi xem họ có biết danh tính của Ngài hay không. Si-môn Phi-e-rơ trả lời như là phát ngôn viên của họ. “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Ông biết thầy mình không phải là một con người bình thường được Đức Chúa Trời ban quyền năng. Thay vào đó, Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân thể một con người. Ngài cũng chính là Đấng Mết-si-a (“Christ” trong bản dịch Hy lạp có nghĩa là “Đấng được xức dầu”) được hứa ban xuống để giải cứu dân sự Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus không quở trách ông Phi-e-rơ là hồ đồ (và Ngài cũng không trách Thô-ma đã gọi Ngài là “Cứu Chúa tôi hay Đức Chúa Trời tôi”). Ông Phi-e-rơ đã nói sự thật.

Danh tính của Chúa Jêsus là điều quyết định đối với Phúc Âm và việc truyền bá Phúc Âm; đồng thời cũng là cốt lõi cho sự phát triển của Hội Thánh. Ngài không thể là một người thầy giỏi nếu Ngài nói Ngài là Đức Chúa Trời mà thực chất không phải. Ngài cũng không chỉ là đấng tiên tri nếu Ngài chấp nhận danh hiệu “Con Đức Chúa Trời”. Nhưng hàng triệu người lại chỉ xem Đấng Cứu Thế như là một tấm gương tốt, một nhà tư tưởng khôn ngoan và một người cùng chịu khổ đầy lòng thương xót. Họ đã không hiểu được lẽ thật. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, toàn hảo để gánh tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời, và Ngài có quyền năng để giúp đỡ chúng ta trong lúc có cần. Không có danh tính nào khác đáng tin cậy để chúng ta giao phó linh hồn bất diệt của mình.

Lạy Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ, con cảm ơn Chúa vì đã ban Con một của Ngài, một sự bày tỏ trọn vẹn nhân cách của Ngài, trở thành người để Ngài có thể là Cứu Chúa của những ai đặt đức tin nơi Ngài. Xin Chúa tha thứ khi con không biết giải thích danh tính của Ngài cho những người xung quanh con. Xin giúp con nói về một Chúa Jêsus có thật cho bạn bè và đồng nghiệp để họ cũng có thể đặt đức tin nơi Chúa nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn