Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin vững như đá

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:17-20

“Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đô đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.” (BTT)

Si-môn Phi-e-rơ vừa tuyên bố rằng ông tin Chúa Jêsus là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là một lời khẳng định chắc chắn và thậm chí có lẽ còn khiến người đánh cá thô kệch phải ngạc nhiên. Nhưng Chúa Jêsus nhanh chóng bước vào để đánh đổ sự tự mãn của Phi-e-rơ; và rồi giao cho các sứ đồ tập sự một sứ mạng bất khả thi, ngoại trừ với Đức Chúa Trời.

Lời công bố đầy tự tin của Phi-e-rơ chẳng phải nhờ vào trí tuệ hay hiểu biết Kinh Thánh gì cả. Lẽ thật đến từ Đức Chúa Cha. Đó là tặng phẩm dành cho Phi-e-rơ, và đức tin tin rằng lẽ thật đó là đúng cũng vậy. Dẫu sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng đức tin để tin điều đó được đặt trong Phi-e-rơ khiến ông có thể nhìn thấy danh tính của Chúa Jêsus cách tận tường. Đó là đức tin vững như đá, được xây trên bản tánh bất biến của Đức Chúa Trời – Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh – tất cả đều có cùng bản tánh. Sứ mạng của Hội Thánh phụ thuộc vào sự dạy dỗ của các sứ đồ. Nếu họ không tin, họ sẽ không đủ can đảm để rao giảng khi đối diện sự bắt bớ dữ dội. Phúc Âm họ rao giảng chính là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bị đóng đinh, là Đức Chúa Trời nhập thể; và sự phục sinh của Ngài chứng minh sự sống đời đời sẽ được ban cho những ai tin Chúa Jêsus. Lẽ thật và đức tin Chúa ban cho những ai nghe Phúc Âm là chắc chắn như phiến gỗ nặng có thể phá hủy đồn lũy của Sa-tan, buộc nó phải thả những người đang bị giam cầm.

“Chìa khóa nước thiên đàng” là những lẽ thật Phúc Âm sẽ giải phóng con người khỏi những lời dối trá quỷ quyệt có thể cản trở đức tin. Khi các sứ đồ, qua Phúc Âm, công bố sự tự do khỏi tội lỗi, khỏi Sa-tan và địa ngục, thì cả thiên đàng đều đồng ý. Đó là công tác mà hội thánh cần tiếp tục. Mọi tín nhân đều có quyền (và có chung trách nhiệm) loan báo Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời cho thế gian đang chết mòn về tâm linh. Khi bạn ngày càng tin chắc rằng điều bạn tin cũng quan trọng đối với bạn bè và đồng nghiệp, thì bạn phải chia sẻ cho họ và cầu nguyện xin Chúa cho họ có khả năng tin nhận và hình thành đức tin cứu rỗi vững chắc.

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài về những người đã giải thích Phúc Âm cho con, và ban cho con đức tin để tin nhận Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã sợ sệt hoặc yếu đuối không dám rao truyền Phúc Âm cho người khác. Xin giúp con mạnh dạn nói về Chúa và ban cho bạn bè cùng đồng nghiệp con có đức tin để tin nhận Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn