Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus, Đấng Mết-si-a

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:1

“Gia-phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.” (BTT)

Ma-thi-ơ, tác giả của Phúc âm này, là một trong những môn đồ của Chúa Jêsus (học trò) và là một sứ đồ (người truyền giáo). Cha mẹ ông sùng đạo Do Thái và đặt nhiều hy vọng vào ông (Ma-thi-ơ có nghĩa là “món quà của Chúa”). Tên khác của ông là “Lê-vi” (được Lu-ca và Mác dùng trong các sách Phúc âm của họ) cho thấy có thể ông xuất thân từ dòng dõi thầy tế lễ. Tuy nhiên, ông bị xã hội coi thường vì là một nhân viên thu thuế nổi tiếng tham lam và gian lận, và vì đã cộng tác với các lực lượng chiếm đóng. Nhưng Ma-thi-ơ đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 9:9-13), được tha thứ và được giao nhiệm vụ truyền bá Phúc âm (Ma-thi-ơ 28:16-20).

Phúc âm Ma-thi-ơ bắt đầu bằng lời tuyên bố về Chúa Jêsus: Ngài vừa là Đấng Mết-si-a (Đấng Cứu thế được xức dầu của Đức Chúa Trời), vừa là con cháu trực tiếp của vua Đa-vít và tổ phụ Áp-ra-ham. Bằng chứng xác thực về lịch sử của Chúa Jêsus rất quan trọng đối với độc giả Do Thái vì chúng cho thấy một dòng dõi không đứt đoạn từ Áp-ra-ham: điều đó có nghĩa Ngài là một người Do Thái đích thực. Một dòng dõi không đứt đoạn từ Đa-vít có nghĩa Ngài là một vị Vua đang được mong chờ. Mặc dù gia phả truyền đến đời Giô-sép, người không phải là cha ruột của Chúa Jêsus (chính Đức Thánh Linh mới là Đấng thai dựng Ngài), nhưng Giô-sép là người có thẩm quyền đối với gia đình mà Chúa Jêsus được sinh ra.

Chúa Jêsus không phải là một nhân vật tưởng tượng. Ngài được sinh ra với một thân thể vật lý và cuộc đời Ngài được ghi chép cách cẩn thận, nhưng ngay từ đầu Ma-thi-ơ muốn độc giả hiểu rằng Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời hoàn toàn trong thân xác con người, mà Ngài cũng là người theo luật pháp của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 4:4). Là con cháu vua Đa-vít, Ngài có quyền và trách nhiệm cai trị dân sự của Ngài. Đây là Chúa Jêsus mà các Cơ Đốc nhân đặt niềm tin vào: một Đức Chúa Trời uy quyền và một con người khiêm nhường. Vìệc Ngài sẵn sàng chết để cứu chúng ta quả là điều tuyệt vời. Cơ Đốc nhân cần tin chắc vào con người độc nhất của Đấng Christ. Nếu chúng ta chia sẻ đức tin của mình, mà không giải thích Chúa Jêsus là ai, thì chúng ta đã đánh mất quyền năng của Phúc âm. Vậy thì làm sao bạn bè của chúng ta có thể tin Ngài nếu họ nhầm lẫn về danh tính của Ngài?

Lạy Chúa! Con cảm ơn Chúa vì đã ban con Ngài là Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con. Cảm ơn Ngài vì danh tính lịch sử của Ngài đã được các tác giả Phúc âm xác nhận để con có thể yên tâm về đức tin của mình. Xin tha thứ con vì đã xem nhẹ Ngài như thể Ngài là một nhân vật tầm thường của lịch sử thế giới, trong khi Ngài là tâm điểm của dòng lịch sử đó. Xin Chúa giúp con thêm tự tin để tuyên bố Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn