Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chấp nhận con đường đau khổ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:17-19

“Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại!” (BTT)

Các môn đồ đang là những sứ đồ tập sự. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Chúa Jêsus kêu gọi họ và đặt họ trong nhiều tình huống mục vụ khác nhau gồm cả những lúc Chúa Jêsus dạy dỗ qua các câu chuyện ngụ ngôn. Mọi công tác huấn luyện này nhằm trang bị để họ có thể lãnh đạo hội thánh non trẻ, khi vắng mặt Chúa Jêsus, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Thời gian huấn luyện cũng gần kết thúc rồi: Chúa Jêsus phải lên thập tự.

Mặc dù hầu như mọi lời dạy của Chúa Jêsus đều nhằm mục đích làm cho các môn đồ tò mò để họ hỏi thêm, nhưng Chúa Jêsus đã đặc biệt báo cho họ biết về sự chết của Ngài đến hai lần (Ma-thi-ơ 16:21, 17:22-23). Và đây là lần thứ ba. Đây không phải là câu đố để giải trí hay để kích động họ; và cũng không phải là lời đáp cho một câu hỏi nào trước đó. Như thể Chúa Jêsus cố ý dừng lại bên đường và nói cùng mười hai môn đồ: “Ta có chuyện quan trọng muốn nói với các con, nên các con phải lắng nghe.” Chúng ta biết điều Ngài đang nói, nhưng các môn đồ không thể hiểu được điều đáng kinh ngạc như vậy.

Tuy nhiên, Chúa Jêsus cho họ biết chính xác điều sẽ xảy ra. Mọi chi tiết đều chính xác vì Chúa Jêsus biết chuyện gì sẽ xảy ra; thật ra, Cứu Chúa đã sắp xếp từng chi tiết của sự thương khó kinh khủng này để đây sẽ là hình phạt công bằng cho tội lỗi của cả thế gian. Sự sống lại cũng là một phần trong kế hoạch Phúc Âm quan trọng ấy. Nếu Đấng Christ chẳng sống lại, thì Hội Thánh không có hy vọng gì cả. Tuy nhiên, sự sống lại của Ngài minh chứng rằng Ngài thắng hơn sự chết, và điều đó thôi thúc hàng triệu người đặt đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus hằng sống.

Không giống như xã hội loài người mà trong đó quyền lực có được nhờ các cuộc chinh phục quân sự hay chính trị, nước Đức Chúa Trời phụ thuộc vào sự hy sinh của Đấng Christ, và những người kế vị Ngài. Chúa Jêsus nói: điều đó chắc sẽ xảy ra. Nhưng Ngài không sợ hãi. Thật là một tấm gương cho các môn đồ – hầu hết trong số họ cũng sẽ tử vì đạo. Những ai đến với Chúa Jêsus để được thêm lợi lộc sẽ thất vọng bỏ đi vì những điều tốt đẹp không thành hiện thực. Một Phúc Âm chỉ toàn nói về phước hạnh mà không có đau khổ là sai lầm. Nếu bạn chịu khổ vì cớ Đấng Christ, đức tin của bạn sẽ trở nên trọn vẹn; bạn đã không tin lời nói dối. Chịu khổ là một phần trong hành trình theo Chúa Jêsus (Phi-líp 1:29, 3:10). Và khi điều đó xảy ra – đừng coi thường mà hãy can đảm chịu đựng như Chúa Jêsus và các sứ đồ khi xưa.

Lạy Cứu Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã không chùn bước trước thập giá và các sứ đồ cũng không xem sự sống mình cao trọng hơn mạng sống của Chúa Jêsus Christ. Con xin Chúa tha thứ những khi con chọn điều dễ dàng, không muốn chịu khổ hay đau đớn. Xin Chúa dạy con biết cách chịu đựng những điều Ngài cho phép xảy ra và quý trọng đặc ân được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Con cũng cầu nguyện cho anh chị em trên toàn thế giới đang chịu thử thách trong đức tin. Nguyện họ có sức mạnh và niềm vui để họ có thể chịu đựng được. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn