Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thiên vị người trong gia đình

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:20-24

“Bấy giờ có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta; nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em.” (BTT)

Xê-bê-đê có hai con trai cùng đi đánh cá với ông là Gia-cơ và Giăng trước khi Chúa Jêsus kêu gọi họ theo Ngài. Có lẽ mẹ của họ là Sa-lô-mê (đối chiếu với tên của những người phụ nữ trong Ma-thi-ơ 27:56 và Mác 15:40). Chắc chắn bà là người hết lòng với Chúa Jêsus, nên tờ mờ sáng đã đến mộ xức xác Ngài. Bà cũng rất thương hai con trai, luôn muốn điều tốt nhất cho họ. Có lẽ bà có mối quan hệ thân tình với Chúa Jêsus nên đã xin Ngài cho Gia-cơ và Giăng địa vị tốt nhất trong bộ máy chính quyền khi Ngài làm “vua Y-sơ-ra-ên”.

Dường như Giăng có mối quan hệ đặc biệt với Chúa Jêsus nên ông không ngại khi nói mình là “môn đồ được Chúa Jêsus yêu” (Giăng 13:23, 19:26, 20:2, 21:7, 21:20). Gia-cơ và Giăng, cùng với Phi-e-rơ, được Chúa Jêsus chọn riêng để theo Ngài đến kêu con gái Giai-ru sống lại (Mác 5:37), nhìn thấy Chúa hóa hình (Mác 9:2) và ở với Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 14:33). Chúng ta không biết ai nẩy ra sáng kiến đến gần Chúa, nhưng dường như có sự câu kết trong gia đình khi hai ông đi theo mẹ mình và sau đó các môn đồ khác đã nổi giận với họ.

Chúa Jêsus hỏi họ về cam kết của họ với Ngài. Họ có sẵn sàng “uống chén” (chịu khổ rồi chịu chết) với Ngài không? Họ bảo họ sẵn lòng. Nhưng những vị trí kế bên Chúa Jêsus trong nước Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Cha chỉ định rồi, nên không phải vì phục vụ Chúa trung thành hay có mối liên hệ mật thiết với Chúa Jêsus thì được chen vào đâu. Có thể là kể từ khi hai con trai bỏ nghề chài lưới nên ông Xê-bê-đê không còn tiếp tục kinh doanh được nữa, và kinh tế gia đình thiếu hụt. Có lẽ vợ ông đang cố tìm cách giải quyết vấn đề tài chính hay chỉ là muốn cho con mình điều tốt nhất. Dù động cơ như thế nào đi nữa, Chúa Jêsus phán Ngài không thể thiên vị trong nước Thiên đàng.

Cho dù chúng ta cảm thấy mình tận tụy với Chúa Jêsus như thế nào, thì bản chất tội lỗi vẫn không ngừng khiến chúng ta nghĩ đến bổn phận với gia đình và bản thân trước tiên. Trên một phương diện, lo lắng cho hạnh phúc gia đình là điều đúng đắn; nhưng dựa vào mối quan hệ tâm linh để có được thêm quyền lực, tiền bạc hay sự thừa nhận là sai lầm. Trong một số nền văn hóa, việc sử dụng mối quan hệ thân thiết trong Hội Thánh vì quyền lợi của gia đình riêng là chuyện bình thường. Nhưng đó là việc làm của thế gian, xác thịt và xấu xa. Đây cũng là điều gây khó chịu cho những người biết suy nghĩ đúng đắn. Việc này cũng bị xem như tội hối lộ và tham nhũng. Trong Luca 14:26, Chúa Jêsus nói rõ ràng – ngay cả những điều quý báu nhất thừa hưởng từ gia đình cũng phải bị bỏ lại để đi theo Chúa. Cha mẹ không được hủy phá di sản thuộc linh của mình: việc sử dụng nước Đức Chúa Trời để làm lợi cho con cái mình trong thế gian là rất xấu xa.

Lạy Cha, con cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con cái Ngài và chu cấp cho chúng con mọi sự cần dùng. Xin Ngài tha thứ cho con những khi con tìm cách sử dụng những mối quan hệ thuộc linh với anh chị em cùng đức tin vì lợi ích của gia đình con hơn là của vương quốc Ngài. Xin dạy con tin cậy Ngài trong mọi sự, và dạy con biết rằng không có sự hy sinh nào là quá lớn khi hầu việc Ngài. Xin Ngài giúp con dạy cho con cái những giá trị thật này để chúng không cho rằng chúng có thể lợi dụng Chúa hay anh em trong Chúa vì lợi ích của bản thân. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn