Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mở mang nước Trời, cần rao giảng Tin lành khắp nơi

Một Vị Truyền đạo nằm chiêm bao thấy mình vụt đến cửa Thiên Đàng, thật phước hạnh quá đỗi. Thình lình có một thiên-sứ đến hỏi ông:
-Ông có tin nhận Chúa Jesus Christ không?
-Có, tôi có tin nhận Chúa, làm theo lời Chúa và rao giảng về chương trình Cứu Chuộc nhân loại của Chúa cho mọi người, cơ hội họ cũng được cứu rỗi.
Vị thiên-sứ mời ông đến một góc rồi chỉ cho ông:
-Ông nhìn xuống cõi xa tít kia ông thấy gì?
-Một thế giới đầy tối tăm.
-Hãy nhìn kỹ, xem thử ông biết nơi đó không?
-Đó chính là quê hương tôi.
-Ông thấy gì nữa?
-Cư dân nơi ấy hầu hết đui mù và đang đi đến vực sâu!
-Phải, Ông cứ ở đây để hưởng phước Thiên Đàng hay trở về trần gian để nói cho những người kia biết về Thiên đàng ?
Ông truyền-đạo đã ngã lòng, tỉnh dậy. Sau này ông nói:
-Từ lúc đó tôi không hề muốn chết nữa.

Suy gẫm:
Các anh chị em thân mến, trên bước đường theo Chúa đôi lúc chúng ta cũng ngã lòng không bám chặt lấy Chúa. Rồi chúng ta chỉ thấy Chúa ở góc nhìn : “Ngài là nơi an nghỉ của mình” . Chính tôi cũng vậy.
Lạy Chúa xin tha thứ những yếu đuối của chúng con, chúng con không lo công tác cứu người. Những người xung quanh chúng con chưa biết Chúa họ đang dần đến sự chết. Còn rất nhiều người chưa biết đến Ngài, Chúa ôi! Trách nhiệm chúng con là:
• Cho họ biết về Chúa Jêsus Christ.
• Cho họ biết về tình yêu thương Ngài
• Cho họ biết về chương trình cứu chuộc của Ngài để họ có cơ hội tin nhận Ngài và được cứu như chúng con.
Xin thêm cho chúng con lòng yêu mến Chúa để sức Chúa cho chúng con dạn dĩ mà cao rao “ơn cứu chuộc” của Ngài cho người thân, dân tộc và mọi người chưa biết Ngài ,Chúa ôi. Xin vinh hiển thuộc về Ngài. Amen

Nguồn: -Moody-

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn