Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Linh hồn quý hơn của cải

*Một mục Sư nước Anh được mời đến giường cầu nguyện cho một người nhà quê giàu có đang bệnh nặng. Quì cạnh người hấp hối, Mục Sư nói ông nắm tay mình để cầu nguyện trong giờ trọng thể nay nhưng ông ta không chịu nghe theo.

*Sau khi người qua đời, gia đình chuẩn bị cho lễ tang ông ta thì thấy chìa khóa tủ bạc mà ông nắm rất chặt trước khi mất. Đến cuối cùng, tấm lòng ông còn hướng về tiền của, vật chất…vv… nhưng ông không thể mang đi theo.

Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại;
Vậy những của cải ngươi đã sắm sẳn sẽ thuộc về ai
?” Luca 12:20

Nguồn: Sưu tầm.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn