Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cảnh giác trước sự lừa dối

Kinh Thánh: Mác 13:21-23

“Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ngài ở đó, thì chớ tin. Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả.” (BTT)

Bản chất của Sa-tan là bận rộn với các hoạt động gian ác của nó cho đến ngày Chúa Jêsus trở lại. Thật vậy, Khải huyền 12:12 chép: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” Sa-tan thực hiện hầu hết các việc làm gian ác của nó thông qua những người tin lời nói dối của nó là thật, người muốn những lợi ích nó hứa hẹn mà không biết rằng Sa-tan chỉ đem đến sự hủy diệt (Giăng 10:10).

Một trong những việc làm gian ác của ma quỷ vào thời kỳ sau rốt là bịa đặt ra những christ giả, những kẻ tự xưng mình là chúa cứu thế. Sẽ không thiếu những chuyên gia rao truyền đạo lý giả, chúng nó sẽ cố sức xâm nhập và dụ dỗ các Hội Thánh (I Ti-mô-thê 4:1). Ngay cả một số người tự cho mình là Cơ Đốc nhân cũng có thể lầm lạc; và một số lãnh đạo của Hội Thánh cũng vậy. Tất cả những tiên tri giả đều sẽ có sức lôi cuốn đối với công chúng, được những người ủng hộ sốt sắng quảng bá bằng những chứng cứ trông có vẻ đáng tin cậy. Dường như chúng nó có thể phô trương sức mạnh siêu nhiên và thu hút những tấm lòng cũng như tâm trí của những kẻ không tin lẽ thật (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-12).

Giờ đây, Chúa Jêsus đưa chúng ta đến điểm thứ ba về việc “hãy giữ mình/hãy giữ lấy” trong chương này (Mác 13:5, 9, 23). Giống như trước đó, đây không phải là một lời cảnh báo về sự an toàn cá nhân, không phải một tiếng còi báo động không kích thúc giục chúng ta tìm chỗ nấp: đây là cần phải giữ mình, kẻo sự cả tin và ủy mị về tôn giáo khiến chúng ta mở lòng ra tin những điều sai trật về Con Đức Chúa Trời, và khiến mọi người tin rằng có những người hoặc những ý tưởng nào khác cao trọng hơn Chúa Jêsus. Một trong những lời khuyên dạy cuối cùng của Chúa Jêsus dành cho các môn đồ của Ngài khi Ngài đang bị Kẻ Thù tấn công là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Mác 14:38). Mệnh lệnh này cũng dành cho chúng ta trong Những Ngày Sau Rốt. Chúng ta nên tỉnh thức trước điều gì? Chúng ta phải thức tỉnh trước Lời Chúa và thế gian cùng một lúc, nghĩa là so sánh những điều Chúa phán với những tiếng nói của thời kỳ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện điều gì? Hãy cầu xin có sự sáng suốt và tấm lòng can đảm để đủ sức mạnh tiếp tục cuộc chạy với Chúa Jêsus. Và chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác (I Phi-e-rơ 5:8). Những Cơ Đốc nhân, lãnh đạo, hoặc Hội Thánh nào cho rằng họ sẽ không bị kẻ thù tấn công chính là những người dễ bị đánh gục nhất (II Ti-mô-thê 2:15-18).

Một khởi đầu tốt đẹp là điều quan trọng trong mọi cuộc đua, nhưng kết thúc tốt đẹp mới là điều cần yếu. Câu hỏi của Phao-lô trong Ga-la-ti 5:7 đã tái khẳng định điều này: “Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật?” Kinh Thánh là kim chỉ nam duy nhất của chúng ta, và một Hội Thánh loại bỏ Kinh Thánh sẽ là một hiểm họa, thậm chí là hiểm họa đời đời. Bất kể các nhà thần học thức thời nói gì, hãy bám sát vào Lời của Đức Chúa Trời và để Chúa Jêsus, Đấng đã chết thay cho bạn dẫn dắt bạn về nhà an toàn. Rồi thì, chúng ta có thể cầu nguyện cách thành thực và hoàn toàn trông cậy vào Đấng Cứu Thế duy nhất là lẽ thật, và tấm lòng cũng như tâm trí được gìn giữ sẽ giúp chúng ta tự tin làm chứng về lẽ thật.

Lạy Chúa kính yêu. Tạ ơn Chúa vì đã cảnh báo con về mưu kế hiểm độc của Sa-tan nhằm kéo con ra khỏi lẽ thật của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con khi con không chống lại sự lừa dối của kẻ ác và giải cứu con khỏi sức mạnh của nó. Xin Chúa giúp con hết sức cảnh giác và dừng lại mọi ý tưởng “tâm linh” chống nghịch với Lời của lẽ thật của Ngài đã được ghi chép, hầu cho con không bị lừa dối. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn