Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hy vọng đem lại sức chịu đựng

Kinh Thánh: Mác 13:24-27

“Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa, các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các từng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây; Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.” (BTT)

Một sai lầm phổ biến của chúng ta là nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như nó vốn có (II Phi-e-rơ 3:3-4). Hiện tượng trái đất nóng dần lên đang phần nào làm lung lay giả định đó, nhưng nhiều người nghĩ rằng điều đó thật sự sẽ không tạo ra nhiều khác biệt… và thế là họ tiếp tục sống như trước đây. Nhưng Đức Chúa Trời có quyền làm bất kỳ điều gì Ngài quyết định, kể cả việc khiến cho bầu trời đêm bị thay đổi đột ngột, và mặt trời mà chúng ta phụ thuộc vào rất nhiều sẽ tối tăm. Tất cả những gì chúng ta nghĩ là “thế giới tự nhiên” sẽ không tiếp tục tự vận hành cách vô thời hạn nữa (II Phi-e-rơ 3:5-7). Khi Đức Chúa Trời can thiệp, sự thay đổi đó sẽ triệt để giống như công cuộc tạo hóa của Ngài trong Sáng thế Ký 1:1-27.

Những lời của Chúa Jêsus về sự xáo trộn vũ trụ trên quy mô lớn lặp lại lời tiên tri trong Đa-ni-ên 7:13-14 và được phản ánh lần nữa trong Khải huyền 19:11-19. Cả hai đều là những phân đoạn Kinh Thánh quan trọng bày tỏ uy quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời khiến muôn vật phải thuận phục Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:10). Những điều Chúa Jêsus nói hoàn toàn xác thực cả hai lời tiên tri, và là cái neo hy vọng cho Hội Thánh trên toàn thế giới cũng như cho mỗi một Cơ Đốc nhân (Hê-bơ-rơ 6:19-20). Sự hiện đến của Chúa Jêsus sẽ là niềm vui cho những Cơ Đốc nhân, và là nỗi kinh hoàng cho những người không tin Ngài (Khải huyền 1:7-8).

Không chỉ tạo vật hữu hình sẽ bị thay đổi, mà tạo vật vô hình của Đức Chúa Trời (các thiên sứ) cũng sẽ có một nhiệm vụ mới, đó là trở thành con gặt để thâu trữ dân Ngài (Ma-thi-ơ 13:30; 39). Cả kẻ sống lẫn người chết trong Đấng Christ đều sẽ cùng nhau tiếp đón Chúa Jêsus (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17), vì cuối cùng chàng rể đã đến đón cô dâu của Ngài là Hội Thánh (Khải huyền 19:7). Sau những lời báo trước kinh khiếp về tương lai (Mác 13:11-23), Chúa Jêsus đang giải thích về “hy vọng” của Cơ Đốc nhân, đó là tin chắc rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, Chúa Jêsus cũng sẽ đến để tiếp rước những ai thuộc về Ngài (Khải huyền 22:17)… và sẽ không có điều gì ngăn cản được Ngài!

Từ những ngày đầu tiên của Hội Thánh, “hy vọng” của Cơ Đốc nhân, đó là được Chúa Jêsus tiếp rước khi Ngài trở lại, đã là điều cần yếu để giúp họ tồn tại và phát triển trong hoàn cảnh khó khăn (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Ngày nay, có nhiều Cơ Đốc nhân đang chịu khổ vì đức tin của họ hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Nhưng một ngày kia Chúa Jêsus sẽ trở lại, và tất cả những Cơ Đốc nhân chân thật đều trông đợi ngày đó. Giống như II Phi-e-rơ 3:13 chép: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” Niềm hy vọng đó giúp chúng ta tiếp tục cuộc đua trong Đấng Christ (Phi-líp 3:12-14) mà không bỏ cuộc, bất kể thử thách nào.

Kính lạy Đức Chúa Cha! Tạ ơn Ngài vì sẽ có một kết thúc cho thế gian bại hoại này, và Chúa Jêsus sẽ trở lại vì hết thảy dân Ngài, bao gồm cả con! Xin Chúa tha tội cho con vì những lúc con tập trung vào hoàn cảnh khó khăn của mình và quên đi sự vinh hiển hầu đến. Xin Chúa giúp con thấy thế gian này thảm hại như thế nào so với sự huy hoàng khi được gặp Chúa Jêsus: xin cho con thiết tha mong chờ ngày đó. Vào những thời điểm khó khăn, xin Chúa giúp con giữ “hy vọng” rằng Ngài sẽ đến vì con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn