Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bông trái của sự ăn năn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:7-10

“Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.” (BTT)

Vùng đồng vắng nơi Giăng Báp-tít rao giảng là một nơi rất phổ biến. Nhiều người đến đó vì họ trông đợi Đấng Mết-si-a, và muốn sẵn sàng đón nhận Ngài. Nhưng nhiều người khác giống như khách du lịch tâm linh. Họ đến để giao lưu, chỉ trích hoặc tỏ ý muốn bảo trợ mà không hề có ý định lắng nghe thông điệp về Chúa hay ăn năn tội lỗi mình. Thậm chí một số nhà lãnh đạo thuộc linh đến từ Giê-ru-sa-lem, song Giăng cũng không thấy có dấu hiệu ăn năn nào cả.

Đó là những người kiêu ngạo tâm linh, cho rằng di sản của họ (là dòng dõi của Áp-ra-ham) đảm bảo cho họ một chỗ trong nhà Chúa. Nhưng Giăng nói không phải như thế. Người yêu đạo mà ghét ăn năn thì độc hại như rắn lục; họ băng hoại và dễ dàng làm băng hoại người khác. Ăn năn chính là phải thay đổi. Vì vậy, Giăng thách thức họ chứng tỏ họ đã thay đổi ra sao cũng như chứng tỏ họ thực sự sẵn sàng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Kiêu ngạo thuộc linh là quái vật ăn tươi nuốt sống những ai quay lưng lại với nó. Điều này xảy ra với những người vô tín cũng dễ dàng như với những người luôn tuân giữ tín điều. Mặc dù một số người nghĩ rằng sự xưng tội và phép báp-têm chỉ là những nghi thức tôn giáo làm thanh sạch linh hồn một cách máy móc, song sự ăn năn thực sự được thể hiện qua đời sống đã được biến đổi đặng làm cho phép báp-têm trở nên có ý nghĩa. Sự hòa giải thật với Đức Chúa Trời là điều cấp bách khi chúng ta nhận biết được sự kinh khiếp về cơn thịnh nộ của Chúa và tha thiết được xưng công bình trước mặt Ngài. Lời Giăng cảnh báo rằng những ai thoả mãn với sự ăn năn mà không có kết quả sẽ bị chặt đốn và ném vào lửa, vẫn còn giá trị. Tất cả những ai kính sợ Chúa sẽ ăn năn – và đó là khởi đầu của sự khôn ngoan.

Kính lạy Chúa Giê-hô-va, con biết rằng Ngài có quyền năng tuyệt vời và sẽ không khoan dung cho tội lỗi trước mặt Ngài. Xin tha thứ con vì đã để tội lỗi lẩn trốn trong những góc tối, làm tha hóa bản thân con và những người xung quanh con. Xin thứ tha tội lỗi con và dạy con biết nuôi dưỡng tấm lòng ăn năn thật, thể hiện qua lối sống được biến đổi của con. Xin giúp con luôn cảnh giác với bất cứ khả năng nào khiến sự kiêu ngạo tôn giáo chiếm hữu cuộc đời con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn