Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhà tiên tri không vì tiền

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:4-6

“Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh.” (BTT)

Vào thời đó, các triết gia lưu động kiếm được rất nhiều tiền. Họ thường có ý tưởng mới và mọi người phải trả tiền để nghe. Nhưng Giăng thì không như vậy. Ông giúp mọi người sửa soạn để đón nhận Đấng Mết-si-a theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Ông chẳng nhận được lợi lộc gì từ việc này, và cũng không ai trả tiền để nghe sứ điệp của ông.Trang phục và thức ăn của ông (những hình thức tiêu biểu thể hiện sự giàu có) rất đơn giản. Sứ điệp kêu gọi ăn năn của ông cũng vậy: điều này không hề thay đổi kể từ khi Ê-sai đã viết ra, và vẫn còn cho đến ngày nay.

Thính giả của Giăng nghe về sự ăn năn là một việc; còn họ có ăn năn hay không là một việc khác. Lời rao giảng của ông đã chạm ngay đến họ, để họ có thể gặp gỡ Đấng Mết-si-a và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cho họ thấy sự gian ác trong đời sống và tấm lòng của họ. Họ đã thú nhận tội lỗi khi nhận biết mình đã hành động không đúng trước mặt Chúa. Báp-tem là một lựa chọn cá nhân; đó là bằng chứng cho thấy họ thật sự ăn năn cũng như mong nhận được sự tha thứ của Chúa.

Giăng đã nhận được gì từ chức vụ của mình? Không có gì cả! Ông chẳng nhận được lợi lộc gì từ lối sống khắc khổ và việc rao giảng không ngừng nghỉ ngoại trừ việc biết rằng ông đã hoàn thành công tác được giao và có thể giới thiệu Chúa Jêsus là Cứu Chúa của cả thế gian (Giăng 1:29). Không lâu sau đó, ông bị bỏ tù và bị chém đầu. Song ông sẽ nhận được phần thưởng dành cho mình. Đó là cách mà Đức Chúa Trời thường đối đãi tôi con Ngài trong Hội Thánh đầu tiên, và ngày nay cũng vậy. Mặc dù mọi người muốn hỗ trợ tài chính cho các mục sư, người truyền đạo và các nhà truyền giáo, nhưng chúng ta không bao giờ được lạm dụng việc này. Khi Chúa kêu gọi, Ngài cũng sẽ chu cấp, song chúng ta cũng cần chấp nhận hoạn nạn. Có một điều mà những ai tìm kiếm tiền tài hoặc danh vọng cho riêng mình trong chức vụ đã không hiểu được: họ không được kêu gọi để phục vụ bản thân, mà là phục vụ Chúa.

Lạy Chúa của muôn loài, con cảm ơn Ngài đã ban cho con đặc ân được làm con cái và đầy tớ của Ngài. Xin Chúa tha thứ khi con không sẵn lòng phục vụ Ngài, hay khi mong chờ quá nhiều so với những gì Ngài đã chu cấp. Xin giúp con trân trọng đặc ân được chọn để trở thành một phần trong vương quốc của Ngài. Con muốn được phục vụ Chúa ngày càng hơn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu. Con biết Chúa sẽ giúp con làm được điều đó, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con cho đến khi con gặp Ngài trong vinh hiển. Trong danh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn