Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bắt bớ và công bố

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:9-14

“Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (BTT)

Lịch sử Hội Thánh thường là câu chuyện về sự bắt bớ và hiện nay cũng vậy. Mặc dù giai đoạn đầu chức vụ của Đấng Christ và những ngày đầu của Hội Thánh đầu tiên thật vui vẻ vì được dân chúng ủng hộ nhưng sự thù địch chống lại họ dần gia tăng và hầu hết các môn đồ đã chết vì bạo lực. Vì vậy, Chúa Jêsus đã chỉ dẫn tường tận để trang bị cho họ, và chúng ta, trước những thực tế khó khăn của cuộc sống trong một thế giới khước từ thẩm quyền của Ngài.

Bắt bớ xảy ra không phải chỉ do những cá nhân không ưa thích người tin Chúa mà có cả tập thể. Những người cầm quyền không muốn Chúa Jêsus tạo ảnh hưởng gì trong công ty, bộ tộc, tổ chức hay đất nước của họ, nên họ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Hoặc họ sẽ tuyên bố rằng tất cả các niềm tin đều như nhau, và chỉ được bày tỏ niềm tin khi nhà cầm quyền cho phép. Họ khuyến khích mọi người chỉ điểm lẫn nhau, hoặc tâng bốc các tiên tri giả là những người họ hy vọng kiểm soát được. Dù là phương pháp nào, thì họ cũng thoả mãn miễn là người ta không vâng phục Chúa Jêsus là Chủ.

Kết quả là những Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa, tức những người không yêu Chúa cách cá nhân, sớm từ bỏ “đức tin.” Xã hội công khai nghi ngờ hoặc đối kháng với những người tin Chúa và sự kìm hãm về đạo đức tin kính đã mở đường cho sự gian ác (được xem là bình thường). Nhưng đồng thời, những tín hữu thật biết rằng không thể để cho sự tán thành của cộng đồng phá hủy mối tương giao với Chúa Jêsus. Bất chấp nguy hiểm, họ vẫn kiên trì đứng với Chúa Jêsus, đi theo Chúa Jêsus và hơn thế nữa, họ công bố về Chúa Jêsus. Kết quả là “lời chứng cho muôn dân” đã sinh nhiều bông trái. Và Hội Thánh trở nên mạnh mẽ nhất khi sự bắt bớ thổi bay rác rưởi và làm cho vàng được tinh ròng.

Thách thức khó khăn mà Chúa Jêsus đưa ra cho các môn đồ của Ngài là thực trạng hiện nay đối với hàng triệu tín hữu trên toàn cầu. Con dân Chúa Jêsus phải làm gì? Hãy vững vàng đến cùng và tiếp tục rao truyền Phúc Âm! Môn đồ thật không tiếp nhận Đấng Christ vì Ngài làm cho họ cảm thấy tốt hơn, nhưng bởi vì họ chấp nhận thẩm quyền của Ngài….vì họ biết rằng Ngài là lẽ thật. Họ dám giới thiệu Chúa Jêsus vì Ngài là con đường duy nhất. Thậm chí họ sẵn sàng đối mặt với cái chết vì Ngài là sự sống. Họ yêu những kẻ bắt bớ mình và muốn những kẻ đó cũng được cứu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta can đảm yêu mến Ngài và thế giới phản nghịch của Ngài. Chúa Jêsus đã làm như vậy.

Kính lạy Chúa của mọi loài! Cảm ơn Ngài về tấm gương của các môn đồ, sẵn lòng trung kiên vì Chúa Jêsus cho dù họ phải trả giá bằng mọi thứ trên đời này. Xin tha thứ cho sự hèn nhát của con vì sợ hãi và tha thứ cho đức tin yếu đuối của con khiến con sợ con người hơn là Đức Chúa Trời. Xin giúp con học cách trở thành môn đồ chân chính, ngay cả khi đối mặt với sự thù địch, yêu thương kẻ bắt bớ và công bố Đấng Christ là con đường duy nhất để được hoà thuận với Đức Chúa Trời và được an toàn mãi mãi trong Ngài. Con cũng cầu nguyện cho các anh chị em của con, những người mà đức tin của họ đang được thử nghiệm bởi sự bắt bớ, để họ có thể bền chí cho đến cuối cùng. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn