Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài ca bình an

Kinh Thánh: Lu-ca 2:13-14

13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

Câu gốc: “Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (câu 14)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Đây là bài ca của ai ca ngợi Chúa?

-Bài ca này có nội dung chính là gì?

=Điều gì hay tội lỗi nào đang làm chúng ta bất an?

-Bạn và Hội Thánh bạn đang cất tiếng hát lên bài ca này như thế nào?

Sau khi báo tin cho những người chăn chiên về việc Đấng Cứu Thế đã ra đời, ca đoàn thiên sứ đã bày tỏ niềm vui mừng bằng cách cất lên một bài ca chúc tụng Đức Chúa Trời. Bài ca này đã trở thành niềm cảm hứng cho các nhà soạn nhạc Cơ Đốc hơn hai ngàn năm nay. Đây là bài ca được mọi thời đại yêu chuộng, mọi chương trình kỷ niệm Chúa Giáng Sinh đều vang lên giai điệu của bài thánh ca này.Nội dung bài ca bày tỏ hai điều về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ nhất, Chúa Giê-xu giáng sinh đem đến sự bình an thật. Chúng ta “bình an” vì được ở trong sự cai trị của Chúa (Ê-sai 9:5); chúng ta được “bình an” trước hình phạt của tội lỗi vì Chúa Giê-xu đã đến để gánh thay tội lỗi của cả nhân loại (I Ti-mô-thê 1:15); chúng ta được “bình an” vì được phục hồi mối liên hệ Cha con với Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Thứ hai, Chúa Giê-xu giáng sinh đem đến “ân trạch cho loài người”.

“Ân trạch” có nghĩa là ân huệ hay điều tốt lành, qua Chúa Giê-xu mọi ơn phước quý báu từ Đức Chúa Trời đều được ban cho con người (Rô-ma 8:32), và mọi người đều có thể nhận được điều tốt lành từ trời khi bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời sống mình.Ngày hôm nay, có thể chúng ta cũng đang hát bài hát này trong Lễ kỷ niệm mừng Chúa Giê-xu Giáng Sinh nhưng lòng chúng ta vẫn chưa thật sự được bình an, có thể chúng ta chỉ là người theo một tôn giáo chứ chưa thật sự xưng nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Chúng ta cần phải giải quyết những tội lỗi còn vấn vương trong cuộc đời vì chính những tội lỗi đó đã làm chúng ta xa cách với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2) khiến cho Ngài không nghe và không thể ban phước cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, Ngài đem đến sự bình an cùng những ơn phước thiên thượng cho toàn thể nhân loại. Chúng ta là những người đã tin nhận Chúa, hãy cất cao bài ca bình an giữa một thế giới đầy bất an, chúng ta hãy chia sẻ về ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho nhiều người được biết trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, vì Chúa Giê-xu chính là “Chúa Bình An” như Ê-sai 9:5 đã bày tỏ: “Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài.

Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”Bạn có đang miệng hát lòng họa theo bài ca bình an không?

Lạy Chúa Giê-xu là Chúa Bình An, con cảm ơn Ngài đã giáng sinh đem lại sự bình an thật và ơn phước cho chính con, xin cho con luôn ở trong Ngài để kinh nghiệm sự tha tội và những ơn phước diệu kỳ Ngài ban. Xin giúp con có thể nói về Ngài cho người khác ngay trong mùa Giáng Sinh này.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 21

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn