Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tổng kết bài học Kinh Thánh hàng tuần

Các sách Kinh Thánh đọc: Châm ngôn – Giê-rê-mi 52.
Thời gian: Từ 12/06/2020 đến 14/08/2022.

Nhận biết Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời là Lời Hằng Sống đến với con người và sự ưu tiên trong việc học biết và làm theo Lời Chúa là điều quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân, ban Soạn bài học Kinh Thánh Hàng Tuần (KTHT) của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn mong ước phục vụ con cái Chúa trong việc đọc, suy gẫm Lời Chúa và làm bài tại nhà.
Trung tâm điểm của mục vụ Bài học Kinh Thánh Hàng Tuần là truyền đạt liên tục về Lẽ thật Kinh Thánh đến cho dân sự của Đức Chúa Trời để quý con cái Chúa mỗi ngày được trưởng thành và lớn lên trong Lời Chúa theo tầm thước vóc giạc, được châm rễ vững bền trong chính Lời của Chúa.

Kính thưa quý con cái Chúa, với sự khích lệ, sự hỗ trợ và được sự ủy nhiệm của Mục sư Quản nhiệm và Ban Trị sự – Chấp sự Hội Thánh, nữ Truyền đạo Lê Thị Lệ Hòa cùng với các giáo viên ban Trường Chúa nhật trong Hội Thánh hỗ trợ nhau trong việc soạn những bài học Kinh Thánh Hàng Tuần. Bên cạnh đó, có rất nhiều các nhân sự cộng tác chịu trách nhiệm trong việc in bài, phân phối, chấm điểm cũng như việc nhận bài và trả bài.
Chúa nhật 20/11/2022, chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi lời cảm tạ, ngợi khen, vì hơn hai năm qua, dầu cuộc sống trải qua nhiều biến động nhưng rất nhiều con cái Chúa luôn giữ sự trung tín học hỏi Lời Chúa qua chương trình đọc, suy gẫm và làm bài Kinh Thánh Hàng Tuần từ sách Châm ngôn đến sách Giê-rê-mi chương 52.
Tin chắc rằng bởi sự vâng lời Đức Chúa Trời và bởi sự hướng dẫn và quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh, Cơ Đốc nhân sẽ thật sự được biến đổi và sống một đời sống nên thánh theo ý muốn của Chúa, như trong Thi Thiên 119:11 “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa”.

Kính thưa quý con cái Chúa, trong hơn hai năm qua, có 420 tín hữu tham dự chương trình Kinh Thánh Hàng Tuần. Trong số đó, có 214 tín hữu sẽ nhận phần thưởng trung tín vì đã hoàn thành từ 30 đến 53 bài; và 95 tín hữu nhận phần thưởng khuyến khích vì đã hoàn thành từ 15 đến 29 bài, thật được khích lệ có 29 ông bà cao niên (từ 70 tuổi trở lên) đã trung tín đọc Lời Chúa qua bài học KTHT.

Một lần nữa, chúng tôi cũng tha thiết mời gọi quý con cái Chúa chưa tham gia chương trình Kinh Thánh Hàng Tuần trong những năm qua, sẽ cùng với chúng tôi học Lời Chúa qua chương trình Kinh Thánh Hàng Tuần trong năm mới, để mỗi một chúng ta ngày càng kinh nghiệm nhiều hơn quyền năng sự sống của Lời Chúa trong đời sống cá nhân. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên từng con cái Chúa yêu mến học Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mỗi ngày.

Ban soạn bài học KTHT 2022.

***Hình ảnh quý ông bà cao niên nhận phần thưởng trước Hội Thánh:

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn