Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 11/2022

Cố Mục sư Billy Graham là người được Chúa dùng dắt đưa hàng vạn người về với Chúa Cứu Thế qua các chiến dịch truyền giảng khắp thế giới. Tuy nhiên, khi nhận định về công tác cá nhân chứng đạo, Mục sư đã viết: “Dù đôi khi chính tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng Chúa đã ban cho tôi đặc ân trình bày về Chúa Cứu Thế trong Thánh Kinh cho số người đông đúc tại các vận động trường lớn nhất trong suốt hai mươi năm qua. Tuy nhiên, cá nhân chứng đạo là phương thức truyền bá Phúc Âm trong Tân Ước cũng quan trọng không kém.”

Khi Đức Chúa Jêsus khởi làm chức vụ mình, thi hành mấy thứ phép lạ, chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, đuổi quỉ,… Nhưng công tác giảng đạo là điều ưu tiên cấp thiết trong chức vụ của Ngài: “vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.”
Đại Mạng Lịnh của Chúa Jêsus đã được chép trong Ma-thi-ơ 28:19-20 không chỉ dành riêng cho các sứ đồ của Ngài, nhưng cũng cho cả Hội Thánh Chúa ngày hôm nay. Chính mỗi chúng ta có trách nhiệm công bố Phúc Âm, cầu nguyện cho công tác truyền giảng. Ngài thật đã đến trong thế gian, Chúa Jêsus đã đến tìm và cứu mỗi chúng ta từ tối tăm qua sáng láng và biến đổi cuộc đời chúng ta. Ấy há không phải là ân điển Ngài dành cho chúng ta sao? Hãy bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa bằng cách trung tín với Đại Mạng Lịnh của Ngài ban cho, đem nhiều người đến với Chúa. Việc của mỗi chúng ta là giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa Jêsus, trình bày lý do Chúa đã đến thế gian này cho những bạn bè, đồng nghiệp, người thân, và thân hữu có đáp ứng hay không là quyết định của mỗi người.

Nguyện xin Chúa ban ơn và khích lệ hết thảy chúng ta thật lòng quan tâm và cầu nguyện cho chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin hằng tháng của Hội Thánh.
Chủ đề: CHÚA ĐÃ ĐẾN.
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thế Hiển.
Thời gian: 17:30 Chúa Nhật 27/11/2022.
Địa điểm: 155 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM.
Câu gốc: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (I Ti-mô-thê 1:15)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn