Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin “Con đường sự sống”

Chúa nhật ngày 26/6 vừa qua, chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin “Con đường sự sống” đã có 7 thân hữu tham dự trong đó có 4 thân hữu được Chúa cảm động, nhận biết mình là tội nhân, mong muốn tìm thấy con đường sự sống từ nơi Chúa Giê-xu và dạn dĩ bước lên tin nhận Ngài.

Trong chương trình, Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh rao giảng Lời Chúa giúp cho các thân hữu nhận biết rằng con người có khi không biết chọn con đường nào cho mình, có khi lại chọn sai con đường, sống không mục đích, sống sai lầm. Vậy làm sao có thể tìm ra con đường sự sống? Đó là hãy mau quay về với Chúa, vì chỉ có một con đường duy nhất dẫn con người đến với sự sống đời đời, sự sống thoả vui đó chính là Chúa Giê-xu.

Xin Chúa giúp cho Lời Ngài tiếp tục được ghi sâu trong lòng các thân hữu đã tin nhận Chúa để họ ngày càng lớn lên trong đức tin và trung tín bước đi trong con đường sự sống. Xin quý tín hữu cũng tiếp tục cầu nguyện cho các thân hữu chưa tin nhận Chúa để họ sớm nhận biết con đường sự sống quý giá cho cuộc đời mình chính là Cứu Chúa Giê-xu.

Phỏng vấn một thân hữu với câu hỏi: “Tất cả các tạo vật trên trái đất này từ đâu mà có”?
Tốp ca Ban Thanh tráng tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 757: “Trên đường đời”
Tam ca tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 440: “Tiếng Chúa”
Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh rao giảng Lời Chúa
Cô Truyền đạo Lê Thị Lệ Hoà- phụ tá Quản nhiệm cầu nguyện cho các thân hữu tin nhận Chúa
Các tân tín hữu ghi lại thông tin liên lạc

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn