Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cảm tạ Chúa nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập Ban Trung niên

Chúa nhật 20/3 vừa qua, Ban Trung niên dâng lời cảm tạ Chúa nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập.

Trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, việc thờ phượng Chúa bị gián đoạn, một số ban viên bị nhiễm bệnh, nhưng cảm tạ ơn Chúa, Chúa vẫn ở cùng, ban phước và sử dụng Ban Trung niên để thuật lại ơn lớn mà Ngài đã làm.

Trong tinh thần luôn luôn biết ơn Chúa về sự quan phòng và dẫn dắt của Ngài, chủ đề Lễ Cảm tạ của Ban Trung niên năm nay là  “Thuật lại ơn phước Chúa” với câu gốc tại Luca 8:39a “Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi”.

Ban Trung niên tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 643 “Mưa Phước Hạnh”
Mục sư Nguyễn Thế Hiển- Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện và chúc phước cho Ban Trung niên
Chấp sự Trần Thanh Bạch- Phó thư ký Hội Thánh, đại diện Ban Trị sự chúc mừng Ban Trung niên
Ban Trung niên tặng quà tri ân
Cựu Ban Điều hành và Ban Điều hành tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 674 “Hãy đếm các ơn phước Chúa ban”
Các chị em trong Ban Trung niên
Các anh trong Ban Trung niên
Giờ thờ phượng Chúa trong Lễ Cảm tạ của Ban Trung niên

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn