Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kết quả chương trình thánh nhạc – chia sẻ niềm tin tháng 02/2023

Thật cảm tạ Chúa chúng ta đã tìm được con đường sự sống qua chính Chúa Jêsus Christ. Thế nhưng, còn biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta chưa biết đến con đường ấy? Để thực hiện sứ mệnh của Hội Thánh: “Tất cả vì người chưa được cứu”, sau một thời gian dài cầu nguyện, tích cực làm chứng, Ban Truyền giảng và các con cái Chúa trong Hội Thánh đã dẫn đưa được 9 thân hữu đến nhà Chúa để tham dự chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 02/2023 với chủ đề là “CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG”.

Thông qua những bài Thánh ca tôn vinh Chúa, lời chia sẻ từ người hướng dẫn chương trình, và đặc biệt sứ điệp đầy ơn của Mục Sư Trương Huỳnh Việt Linh, các thân hữu tham dự chương trình đã được truyền tải thông điệp rằng: Không phải mọi tôn giáo trên thế gian đều có thể đem con người đến sự cứu rỗi; chỉ có Chúa Jêsus là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, như lời Ngài đã nói trong Giăng 14:6: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Cảm tạ ơn Chúa, đã có 3 thân hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa. Nguyện xin ân điển Đức Chúa Trời ở cùng để các tân tín hữu bước đi bền chặt, ngày càng học biết Chúa và tăng trưởng trong đức tin càng hơn.

Một vài hình ảnh trong chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin – Chúa nhật 26/02/2023.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn