Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc nhà thờ Tin Lành Sài Gòn

Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố đã cung cấp cho Hội Thánh thông tin quy hoạch đô thị tại khu đất HTTL. Sài Gòn đang tọa lạc.

Nay Ban Chấp sự – Trị sự Hội Thánh tổ chức CUỘC THI THIẾT KẾ Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC để chọn giải pháp tốt nhất.

Quý con cái Chúa có năng lực về thiết kế, muốn tham gia cuộc thi và biết thêm thông tin cần thiết, xin vui lòng liên hệ:

  • Chấp sự Trần Thanh Bạch
  • Điện thoại: 0932 062 128
  • CUỘC THI THIẾT KẾ Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC NHÀ THỜ TIN LÀNH SÀI GÒN bắt đầu từ ngày 18/9/2022 đến 18/10/2022.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn