Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin – tháng 2/2022

Cho dù đại dịch Covid-19 đem đến nhiều lo lắng và còn đang tiếp diễn, nhưng cảm tạ CHÚA, tình yêu và năng quyền của NGÀI mãi luôn vững bền và không bao giờ thay đổi.

Trong mọi hoàn cảnh, CHÚA luôn tể trị, chăn giữ, chở che, đỡ nâng con cái NGÀI.

Trong tinh thần cảm tạ CHÚA và rao truyền Phúc Âm lúc còn có thể, Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn tổ chức “CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC và CHIA SẺ NIỀM TIN” vào Chúa Nhật 27/02/2022.

Xin trân trọng kính mời quý con cái Chúa cùng dự phần cầu nguyện, chứng đạo và mời thân hữu tham dự chương trình.
Muốn thật hết lòng!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn