Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời Chúa luôn đạt được mục đích

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:19-20

“Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” (BTT)

Những gì Chúa nói không bao giờ sai. Mỗi lời đều có mục đích và có giá trị cho đến khi được ứng nghiệm. Ví dụ, hôn nhân và tính dục chỉ dành cho cuộc sống trên đất này: sẽ không có hôn nhân hay các mối quan hệ xác thịt ở thiên đàng (Mat 22:30), và vì vậy những huấn thị của Chúa về các mối quan hệ như thế chỉ tồn tại trong đời này. Tương tự, tất cả luật pháp nhằm kềm chế hành vi phạm tội sẽ không cần thiết ở thiên đàng, là nơi không có tội lỗi.

Các huấn thị khác đều có giới hạn thời gian. Những luật lệ về sinh tế đều hướng đến Chúa Giê-xu là sinh tế tối thượng: sau sự chết của Ngài, các sinh tế khác không còn cần thiết nữa (Hê 9:25-28). Những luật lệ nhằm gắn kết người Y-sơ-ra-ên (Israel) trong tư cách tuyển dân của Chúa (qui định riêng về thức ăn, ngày Sa-bát, việc tẩy uế và sử dụng đất đai) đã xong nhiệm vụ khi các dân Ngoại tin nhận Chúa Giê-xu được chào đón vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các luật ấy ngày nay không còn cần thiết nữa, nhưng những nguyên tắc nằm sau các luật lệ này vẫn được xem là sự khôn ngoan thiên thượng.

Những nguyên tắc về các mối quan hệ công bình, với người khác và với Đức Chúa Trời, chính là điều Chúa Giê-xu đã nói đến trong Bài giảng trên Núi. Ngài nhìn thấy đằng sau hành động giết người là một tấm lòng giận dữ, đằng sau những hoạt động tôn giáo như cầu nguyện và kiêng ăn là một tấm lòng kiêu ngạo. Vì vậy, dù Chúa Giê-xu có vẻ như bác bỏ tầm quan trọng của việc tuân giữ các luật lệ tôn giáo, nhưng thật ra Ngài đang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu tấm lòng ngay thẳng và trở nên người công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

Một số nhà truyền đạo thường thích nói rằng các chuẩn mực về đạo đức và mối quan hệ theo Kinh Thánh không còn quan trọng nữa bởi thời đại chúng ta đã được khai sáng hơn. Họ đã sai, bởi chỉ duy Chúa Giê-xu biết khi nào Lời Ngài hoàn thành mục đích của nó, không ai khác có quyền tuyên bố Lời Chúa được ứng nghiệm. Chúa Giê-xu giải thích cho các sứ đồ tập sự về lẽ thật mà họ phải công bố trong thời kì cuối cùng (cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại). Cũng vậy, như Chúa Giê-xu đã giải thích, chúng ta phải trung thành với Lời Chúa, nói về tình yêu của Phúc Âm và trông chờ mọi sự ứng nghiệm trọn vẹn trong ngày chúng ta đối mặt với Chúa Giê-xu. Nhiều người muốn chúng ta thay đổi sứ điệp để phù hợp với mục tiêu xã hội, nhưng chúng ta không được làm thế. Lời Chúa là để đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta và cho cộng đồng. Chúng ta đừng thay đổi, nhưng hãy yêu mến, làm theo, chia sẻ, và cảm ơn Chúa về Lời Ngài.

Lạy Chúa của lẽ thật, cảm ơn Ngài vì Lời Ngài luôn được ứng nghiệm. Xin tha thứ cho con vì những lần đã phớt lờ để thỏa mãn bản chất tội lỗi và ham muốn dại dột của con. Con ăn năn vì đã từng khuyến khích người khác không vâng theo Lời Chúa. Khi con cố gắng vâng lời Chúa phán mỗi ngày, xin ban cho con năng lực để ngày càng yêu mến lẽ thật và chia sẻ lẽ thật ấy cho mọi người. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn