Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình nghỉ mát dành cho Chấp sự – nhân sự của Hội Thánh năm 2022

Chương trình nghỉ mát định kì hằng năm dành cho Chấp sự – Nhân sự của Hội Thánh được thực hiện vào ngày thứ Bảy, 28/5/2022 vừa qua tại Khu du lịch Thuỳ Dương – Phước Hải.
Theo thông lệ hằng năm, tiếp theo sau chương trình Bồi linh cho chấp sự & nhân sự các Ban Hát Lễ & Ban Ngành trong Hội Thánh là chương trình nghỉ mát để các nhân sự phục vụ trong các ban ngành của Hội Thánh được nghỉ ngơi, bồi dưỡng thuộc thể và cũng là cơ hội để thông công với nhau trong tình thân Cơ Đốc.

Cảm tạ Chúa cho chuyến đi nghỉ mát và trở về trong sự bình an cùng với sự thỏa lòng để các nhân sự với lòng yêu kính Chúa, yêu mến Hội Thánh sẵn sàng chung tay, gắng sức và dấn thân phục vụ để gây dựng công việc nhà Chúa.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn