Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hãy đến nghe Lời Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:1-2

“Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ.” (BTT)

Không có nhà hội nào đủ lớn để chứa tất cả những người muốn nghe Chúa Jêsus giảng dạy. Chúa Jêsus đã rời khỏi nhà hội, nơi Ngài dạy về sự khác biệt giữa Đức Thánh Linh và ác thần (Ma-thi-ơ 12:22-50), để đến bờ Hồ Ga-li-lê với các môn đồ của Ngài. Khi họ đi, đoàn dân theo sau, và tin tức lan truyền khiến dân chúng tụ tập lại để nghe Ngài giảng dạy.

Các thầy thông giáo Y-sơ-ra-ên ngồi giảng dạy, nhưng chẳng mấy chốc rất đông người nhóm họp xung quanh Chúa Jêsus đến nỗi không thể nhìn thấy Ngài hay nghe Ngài nói. Vì vậy, Ngài phải xuống một chiếc thuyền và neo thuyền cách bờ một đoạn không xa. Chúa Jêsus ngồi trong thuyền và bắt đầu dạy họ nhiều điều. Nước chuyển động làm cho âm thanh phản chiếu trên mặt biển, nên mọi người có thể nghe những điều Chúa Jêsus nói và ở đây có nhiều không gian để nhiều người đến nghe Lời Chúa hơn.

Chúa Jêsus không bắt buộc ai đi theo Ngài, nhưng điều mà họ biết về Ngài và tính cách của Ngài đã thu hút họ. Đoàn dân muốn nghe bất cứ điều gì Chúa Jêsus giảng dạy. Truyền thống Y-sơ-ra-ên tôn trọng người thầy, nên trong khi Chúa Jêsus ngồi thì người nghe sẽ đứng hàng giờ để nghe về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự áp đặt lên cuộc sống bận rộn của họ mà được nghe Lời của Đức Chúa Trời là đặc ân lớn lao.

Chúng ta có lắng nghe Lời Chúa với thái độ như vậy không? Chúng ta có thấy mình đói khát cần nghe lời Đức Chúa Trời không? Chúng ta có mong đợi Ngài bày tỏ những Lẽ Thật quan trọng và thiết yếu không? Có đáng để chúng ta dừng lại những việc đang làm mà lắng nghe Lời Ngài không (Lu-ca 10:38-42)? Được nghe tiếng của Đức Chúa Trời khi Ngài tiếp tục phán qua Kinh Thánh là một đặc ân lớn. Chúng ta hãy đến để nghe Chúa Jêsus giảng dạy; không phải vì chúng ta bị ép buộc từ những nghĩa vụ tôn giáo, mà bởi vì linh hồn chúng ta đói khát và không được thỏa mãn nếu không có Lời Ngài. Lựa chọn của chúng ta nói lên những giá trị của mình. Hãy chọn đầu tư vào mối liên hệ của mình với Chúa ngay hôm nay bằng cách dành thời gian để lắng nghe Ngài.

Kính lạy Chúa của muôn loài, cảm ơn Ngài vì Lẽ Thật của Ngài có sức thu hút, và cảm ơn Ngài về tấm gương của đoàn dân đã sẵn sàng đứng hàng giờ để bày tỏ lòng tôn kính Chúa và học hỏi từ Ngài. Con ăn năn về thái độ thiếu cẩn trọng đối với Lời của Ngài. Con nghe Lời Chúa để thấy mình thiêng liêng, chứ không dành thời gian và tâm trí lắng nghe Lời Ngài để con trở nên hữu ích hơn cho Ngài. Xin ban cho con lòng khát khao nghe được tiếng của Ngài khi đọc Kinh Thánh, và kỷ luật để thực hiện khao khát đó. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn