Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình Thánh nhạc và Chia sẻ niềm tin- Tháng 5/2022

Với mục đích giới thiệu về Chúa Jesus cho nhiều người chưa biết đến Ngài, Ban Truyền giảng của HTTL. Sài Gòn đã tổ chức chương trình Thánh nhạc và Chia sẻ niềm tin vào chiều Chúa Nhật 29.05.2022 vừa qua vào lúc 17:30 với chủ đề “Công Dân Thiên Quốc”.

Cám ơn Chúa đã có 12 thân hữu đến tham dự chương trình, là kết quả từ công tác chứng đạo của các tín hữu trong Hội Thánh. Mục sư Trần Công Thành – diễn giả của chương trình- đã dùng Lời Chúa được chép trong thư Phi-líp 3:20 để trình bày sứ điệp. “Công Dân Thiên Quốc” là những người đã thuộc về Đức Chúa Trời, đã biết Đức Chúa Trời và có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Để có được quyền công dân Thiên quốc, chúng ta cần đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus, tức là trao gánh nặng tội lỗi của chúng ta cho Chúa. Hay nói cách khác, nhận biết mình có tội, xưng nhận tội lỗi đó ra, tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng tha tội và Đấng thay đổi cuộc đời của mình. Công dân Thiên quốc sẽ được ở với Chúa đời đời. Dẫu thế giới này có kết thúc, công dân Nước Trời vẫn sẽ tiếp tục sống với Chúa, vui hưởng sự bình an và phước hạnh trọn vẹn.

Sau lời kêu gọi của Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân, có 7 thân hữu đã bày tỏ mong muốn được trở thành công dân Thiên quốc. Thật cảm tạ ơn Chúa!

Xin quý tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các tân tín hữu để họ có thể sắp xếp thời gian theo học giáo lý Báp-tem hầu hiểu rõ hơn về điều mình tin, trưởng thành trong đức tin và vững vàng trên linh trình.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn