Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình bồi linh Chấp sự – nhân sự của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn năm 2022

Cảm tạ Chúa cho Hội Thánh Sài Gòn có cơ hội được tổ chức chương trình bồi linh chấp sự – nhân sự vào 2 ngày: tối thứ sáu 20/5/2022 và sáng thứ bảy 21/5/2022.

Chủ đề của chương trình bồi linh: “HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤNG CHRIST” và câu gốc nền tảng trong II Cô-rinh-tô 2:15 “Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất.” Với mong muốn các chấp sự – nhân sự trong Hội Thánh sẽ là những tấm gương toả ra hương thơm của Chúa nhằm đem nhiều người trở về cùng Ngài.

Chương trình bồi linh được hai tôi tớ Chúa là Mục Sư Mã Phúc Hiệp – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Phú và Mục Sư Nguyễn Thế Hiển – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn ban phát Lời Chúa, cùng với sự tham dự của khoảng 180 chấp sự- nhân sự trong Hội Thánh.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn