Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự gian ác không bao giờ là hợp lý

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:25-28

“Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.” (BTT)

Chúa Jêsus vừa bị cáo buộc là đang bị quỉ ám. Người Pha-ri-si nói rằng Ngài nhờ quyền lực của Sa-tan để đuổi quỉ. Đó là luận điệu hiểm độc và xấu xa. Chúa Jêsus biết rõ ý tưởng họ và bác bỏ lời kết luận của họ bằng luận cứ vô cùng cẩn thận và hợp lý như một luật sư.

Chúa Jêsus chỉ rõ lập luận của họ thật nực cười: nếu bất kỳ tổ chức nào mà chia rẽ nội bộ thì tổ chức ấy không thể tồn tại lâu được; chắc chắn nó phải sụp đổ thôi. Vì thế, Sa-tan tự đánh Sa-tan là điều vô lý. Kế đến, Chúa Jêsus nhận biết có vài người Giu-đa nổi tiếng hành nghề đuổi tà nên Ngài dùng lý lẽ của họ để phản bác lại họ, đó là nếu Chúa Jêsus đang dùng quyền lực của Sa-tan thì những thầy đuổi tà ấy cũng bị quỉ ám. Chúa Jêsus bảo họ xem xét những luận cứ hữu lý của Ngài rồi hãy lên tiếng.

Sau đó, Chúa nói rõ về chức vụ đầy uy quyền của chính Ngài. Ngài nói rằng Ngài đang hành động với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và ma quỉ phải phục tùng thẩm quyền của Ngài. Nếu điều đó là sự thật, thì chắc chắn nước Đức Chúa Trời đã đến. Họ cần phải suy nghĩ về điều đó và đưa ra kết luận hợp lý. Họ không nên né tránh điều mà ai ai cũng thấy. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo không chú tâm vào lẽ thật nầy vì họ quá căm ghét Chúa Jêsus. Không hề có lập luận nhất quán trong tấm lòng dối trá và thù ghét.

Sự gian ác bắt nguồn từ tấm lòng chống đối và không có sự nhất quán hợp lý. Như mọi lời nói dối, sẽ có lỗ hổng hoặc mâu thuẫn trong câu chuyện. Không một suy nghĩ, lời nói hay hành động nào chống nghịch Đức Chúa Trời mà được cho là hoàn toàn chính đáng hay đúng cả. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho chúng ta thấy sự vô lý trong mọi lời bào chữa của chúng ta khi chúng ta khai trình cuộc đời mình với Ngài (Hê-bơ-rơ 4:13). Vậy nên, chúng ta hãy quyết định từ bỏ những công việc của sự tối tăm (Rô-ma 13:12) mà sống trong ánh sáng vì biết rằng không gì có thể giấu được Chúa. Và đừng bao giờ khen ngợi Sa-tan về bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã làm.

Lạy Đức Chúa Trời là Cha! Con cảm ơn Ngài đã yêu con và muốn con thuộc về Ngài. Xin Ngài tha thứ khi con để tư dục mình khiến con xem thường những gì Ngài đã làm. Xin Chúa giúp con nhìn thấy sự tốt lành và vĩ đại trong tất cả mọi điều Ngài làm và con nguyện không bao giờ khen ngợi Sa-tan về bất cứ điều gì. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn