Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giới thiệu Ban Thăm viếng- Chăm sóc

Lời Chúa có chép: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.”

‭‭Giăng‬ ‭13:34‬

“Yêu thương nhau” là điều răn quan trọng mà Chúa ban cho chúng ta, và hành động để chúng ta dễ nhận biết nhất về tình yêu thương ấy chính là sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Vì lẽ đó mà Ban Thăm viếng- Chăm sóc đã được hình thành từ những ngày đầu tiên thành lập Hội Thánh.

Đây là một tiểu ban gắn liền với sự phát triển của Hội Thánh khi các nhân sự trong ban đã không ngại thời gian, đường sá xa xôi để trung tín đến thăm viếng, gây dựng mối thông công cùng quý tín hữu gần xa của Hội Thánh trong tình yêu thương của Chúa.

Hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo chân Ban Thăm viếng- Chăm sóc của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn vào một buổi sáng thứ Ba đầy nắng nhé.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn