Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 10/2022

Trong thế gian có khá nhiều tôn giáo và niềm tin, và tất cả đều có một điểm chung là hướng con người trở nên tốt đẹp hơn theo tiêu chí của thế gian. Hầu như mỗi tôn giáo đều thuận nhau về một giáo lý rằng: Ai làm thiện sẽ được vào Thiên đàng, kẻ làm ác thì sẽ bị xuống địa ngục, và cứ như thế từ đời này qua đời kia, con người cố gắng sống thiện làm lành, tìm trong đạo này, kiếm trong đạo kia để với mong ước rằng sau khi qua đời sẽ được vào nước Thiên đàng, và chắc chắn không một ai muốn xuống địa ngục cả.
Vậy, có sơ sở nào đảm bảo rằng nếu sống thiện làm lành thì sẽ được lên Thiên đàng không?

Thưa quý tín hữu, không phải là chuyện tình cờ mà chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng đó là phước hạnh vô cùng đặc biệt và lớn lao của Chúa ban cho. Trong Giăng 14:6, Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là Đường đi, Chân lý, và Sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Xuyên suốt lịch sử nhân loại, chỉ có duy một mình Chúa Jêsus khẳng định rõ Ngài chính là Đường đi, Chân lý, và Sự sống. Điều này đem đến cho chúng ta sự đảm bảo rằng mình đang tin và đi theo đúng con đường. Đó là “Con đường duy nhất” – con đường đem đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho những ai đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài.

Vậy còn điều chi ngăn trở tôi và các bạn mạnh dạn nói với người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình rằng “Chúa Jêsus chính là Đường đi, Chân lý và Sự sống” và Ngài cũng chính là “Con đường duy nhất” để đến Thiên đàng?
“Chỉ có con đường đưa ta về Thiên quốc, Jêsus là chính con đường”.

Xin quý tín hữu dốc lòng cầu nguyện và góp phần dẫn đưa thân hữu đến tham gia với CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN được tổ chức:
• Thời gian: 17:30 Chúa Nhật 30/10/2022.
• Chủ đề: “CON ĐƯỜNG DUY NHẤT”
• Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Quản nhiệm Hội Thánh.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn