Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhân vật Ca-lép

Kinh Thánh: Dân số ký 13:17-33; Giô-suê 14:6-15

I. Thời Thanh Niên Của Ca-lép:

Được sai đi do thám xứ Ca-na-an. Có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, hết lòng tin cậy Chúa.

Ông tin rằng Chúa sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên vùng đất mà Ngài đã hứa, mặc dù phía trước mặt ông là những người giềnh giàng, những tường thành vững chắc.
Người đã lên tiếng đánh chiếm Ca-na-an trong khi dân sự lằm bằm với Môi-se.
Khi dân sự lằm bằm với Môi-se thì chính ông đã lên tiếng về việc đánh vào đất hứa vì ông tin cậy Chúa.

“Lằm bằm” – từ mà Kinh thánh hay dùng để chỉ thái độ thường có của dân sự đối với Chúa khi hoàn cảnh của họ không thuận lợi. Họ chỉ muốn thối lui, không muốn theo Chúa… Một trong những bằng chứng Kinh Thánh cho ta thấy thái độ đó của dân sự: họ nhớ lại những đồ ăn ngon, những thứ tốt ở Ê-díp-tô, họ lằm bằm và trách móc Chúa, “chê” mana Chúa ban cho họ… Một tôi tớ Chúa đã từng nói: “Cần 1 năm để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập nhưng phải mất 40 năm để đưa Ai Cập ra khỏi Y-sơ-ra-ên.” Chúa dùng 40 năm lòng vòng trong đồng vắng để đưa những tính chất, những ham muốn về một Ê-díp-tô ra khỏi dân sự Ngài.

Ngày nay, thế gian với những vui thú, hào nhoáng đang xâm chiếm tư tưởng, ham muốn của con cái Ngài rất nhiều… Hãy nhớ đến lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 15:19: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”

Thật không thể hiểu nỗi dân Y-sơ-ra-ên vì họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm cho họ nhưng khi gặp khó khăn, hoạn nạn thì chỉ có vài người còn nhớ đến Chúa, còn nhờ cậy Chúa, đa số là không nhớ đến Chúa và không nhờ cậy Chúa trong lúc như vậy.
Ngày hôm nay chúng ta cũng đang sống như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa. Trong đời sống của chúng ta, chúng ta thấy rất nhiều phép lạ xảy ra cho mình, cho anh chị em trong Hội Thánh, biết bao lần chúng ta nghe lời làm chứng của anh chị em chúng ta nhưng cuối cùng, lúc quyết định quan trọng chúng ta vẫn quyết định theo ý kiến riêng của mình, theo suy luận, theo lý trí, theo kinh nghiệm của bạn bè, chẳng hề dựa vào lời hứa của Chúa.

Ca-lép dựa vào đâu mà dám đánh chiếm Ca-na-an? Có phải ông dựa vào sức riêng của mình không? Ông dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Lời hứa đó là Ngài sẽ ban vùng đất màu mỡ cho dân sự của Ngài.
Khi chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa, luôn tin vào quyền năng của Ngài thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ban cho và sự giải cứu của Ngài.

II. Thời Lão Niên Của Ca-lép:

Vẫn tin cậy Chúa như thời đi do thám xứ Ca-na-an. Đức tin thời trai trẻ của Ca-lép với Đức Chúa Trời rất mạnh mẽ thì đến già vẫn y như lúc trẻ, không có một sự thay đổi nào, đó là điều đáng để chúng ta học hỏi. Vì sao tôi nói điều nầy? Vì tôi thấy có một số người thời trai trẻ rất mạnh mẽ, có đức tin nơi Chúa cũng rất mạnh mẽ nhưng khi về già lại không còn giữ được sự mạnh mẽ đó và sợ nhiều cái không đáng sợ, thiếu nhờ cậy Chúa. Nếu về già mà mình không có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, không quyết liệt trong đức tin thì làm sao chúng ta ảnh hưởng đến con cháu của mình trong vấn đề đức tin.

Các con, các cháu của chúng ta sẽ nhìn đời sống đức tin của chúng ta mà bắt chước theo. Một là con cháu sẽ bắt chước đức tin của chúng ta mà tăng trưởng; hai là con cháu sẽ bắt chước đức tin của chúng ta mà trì trệ, không lớn lên trưởng thành nổi.
Đức tin mạnh mẽ của Ca-lép từ thời trai trẻ cho đến khi già mà vẫn y như ngày nào ông đi do thám xứ Ca-na-an thì đó là loại đức tin không nao sờn. Đức tin không nao sờn là đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, đức tin nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và đức tin này không hề thay đổi; dù thời gian có thay đổi, con người có thay đổi nhưng đức tin nơi Chúa không hề sụt giảm mà cứ càng ngày càng thêm lên trong Chúa.

Ở đây, chúng ta thấy khi Ca-lép đặt đức tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời thì ông không hề sợ những ngọn núi lớn hay những người giềnh giàng to lớn, thay vì đó dám cầu xin Chúa ban cho ông núi Hếp-rôn. Chỉ những người có đức tin lớn, đức tin mạnh mẽ mới dám cầu xin và hết lòng tin cậy Chúa.

Có những hòn núi rất lớn, có những con người to lớn giềnh giàng nhưng khi chúng ta đặt trọn đức tin nơi Chúa và tin cậy vào điều Chúa hứa thì các núi lớn, những con người to lớn ấy sẽ được Chúa dẹp qua một bên để chúng ta có thể vượt qua và chinh phục được thử thách.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn