Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương Trình Bồi Linh Chấp Sự – Nhân Sự Và Hội Thánh

Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót

Thi Thiên 111:4

Chủ đề: VIỆC KỲ DIỆU CHÚA LÀM

Chương Trình Bồi Linh Chấp Sự – Nhân Sự Và Hội Thánh năm 2021 gồm có:

Thứ sáu ngày 17 tháng 09 năm 2021 lúc 18 giờ đến 19 giờ 30.
Chủ đề: TẤM GƯƠNG PHỤC VỤ CỦA CHÚA GIÊ-XU
Kinh Thánh: Giăng 13: 13-14
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình (Phó Hội Trưởng II- HTTL Việt Nam)
Tham gia chương trình tại: Zoom meetings
Meeting ID: 971 0041 6028
Passcode: 123456

Thứ bảy ngày 18 tháng 09 năm 2021 lúc 18 giờ đến 19 giờ 30.
Chủ đề: BIẾT ƠN VÀ HẦU VIỆC
Kinh Thánh: Giăng 12: 1-8
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự (Phó Hội Trưởng I- HTTL Việt Nam)
Tham gia chương trình tại: Zoom meetings
Meeting ID: 971 0041 6028
Passcode: 123456

Chúa nhật ngày 19 tháng 09 năm 2021 lúc 8 giờ 30.
Chủ đề: CƠ ĐỐC NHÂN TRONG NGHỊCH CẢNH
Kinh Thánh: Rôma 12: 12
Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường (Hội Trưởng- HTTL Việt Nam)
Tham gia chương trình tại:
Website: httlsaigon.org
Fanpage: facebook.com/httlsaigon
Youtube: youtube.com/httlsaigon

Chúa nhật ngày 26 tháng 09 năm 2021 lúc 8 giờ 30.
Chủ đề: BÌNH AN TRONG CHÚA
Kinh Thánh: Giăng 16:33
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự (Phó Hội Trưởng I- HTTL Việt Nam)
Tham gia chương trình tại:
Website: httlsaigon.org
Fanpage: facebook.com/httlsaigon
Youtube: youtube.com/httlsaigon