Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình cầu nguyện đặc biệt

Hết thảy tôi con Chúa muốn ca ngợi Chúa với cả tấm lòng và dâng trình các công việc của lễ Cảm tạ Chúa sắp diễn ra để được Chúa ban phước và hướng dẫn trong mọi sự.
Với mong ước ấy, Hội Thánh Chúa tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt hướng về lễ Cảm tạ Chúa – kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn.

Thời gian: 19:00 – thứ Tư 03/08/2022.
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình.

Kính mời quý tôi con Chúa cùng đến nhà thờ tham dự chương trình.

#HTTLSaiGon #100namthanhlap

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn