Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vững vàng để phục vụ Chúa

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:58

Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Câu gốc: “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cần phải có tinh thần hầu việc Chúa như thế nào?

-Tại sao ông khuyên như vậy? Điều khích lệ cho người vững vàng và chuyên tâm phục vụ Đức Chúa Trời là gì?

-Bạn có từng chán nản khi dường như mọi nỗ lực phục vụ Chúa của bạn trở nên vô ích? Bạn quyết định sẽ tiếp tục hay dừng lại?

Để kết luận về những điều đã trình bày trước đó rằng sự chết không phải là kết thúc mọi việc, nhưng sau sự chết thuộc thể sẽ còn sự sống lại của thân thể bằng một thân thể được biến hóa trong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu hãy vững vàng, đừng rúng động, nhưng hãy hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời trong khả năng và cơ hội Ngài ban cho trên trần gian này, với một lời bảo đảm vô cùng khích lệ rằng “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”Có lẽ giữa vòng những tín hữu Cô-rinh-tô cũng đã có một số người từng nản lòng và nao núng khi chưa thấy được kết quả của công tác hầu việc Chúa mà mình đã dấn thân, từ đó đức tin dễ dàng lay chuyển và bỏ cuộc. Nhưng Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng sẽ có sự biến hóa thân thể “hay hư nát” trở nên “không hay hư nát” để hưởng Nước Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 15:50-52). Đây là một sứ điệp chắc chắn, là động lực thúc đẩy con dân Chúa tiếp tục hầu việc Chúa cách tích cực, dư dật luôn, vì biết chắc rằng trong ngày chung cuộc, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho những ai trung tín hoàn thành công việc mình trên đất (Ma-thi-ơ 25:21).

Chúng ta vẫn mong muốn thấy được kết quả từ những việc lành hay công tác phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thấy hết tất cả các kết quả ấy trong những ngày tháng còn sống trên trần gian, tuy nhiên không vì thế mà những kết quả từ công tác phục vụ Chúa của chúng ta ra vô ích. Bài học hôm nay nhắc nhở con dân Chúa nhớ rằng, chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm, tuy nhiên sau khi được cứu thì trách nhiệm của chúng ta là hãy cứ vững vàng, tận dụng cơ hội để tích cực phục vụ Đức Chúa Trời.

Cho dù kết quả phục vụ có được thấy trong hiện tại hay không, nhưng chắc chắn mọi công khó của chúng ta đã được Đức Chúa Trời ghi nhận, và nếu chúng ta cứ “hầu việc Chúa cách dư dật luôn” thì chúng ta sẽ thỏa lòng nhìn thấy những kết quả ấy trong ngày Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trở lại.

Bạn đang nản lòng, nao núng hay vẫn cứ vững vàng, chẳng rúng động trong sự phục vụ Chúa?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thành Tín! Xin giúp con không nản lòng, không nao núng khi chưa thấy kết quả từ những công tác phục vụ Chúa của con, nhưng cho con biết tận dụng cơ hội và càng tích cực hầu việc Chúa hơn vì vững tin rằng công khó trong sự phục vụ của con sẽ không vô ích.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 15:1-31

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn