Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vâng phục thẩm quyền của Đấng Christ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:11-13

“Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.” (BTT)

Tôn giáo đặt con người vào một sự an yên hão huyền; họ nghĩ rằng họ được an toàn với Chúa vì họ tuân giữ hầu hết các luật lệ giống như những người khác. Nhưng đó có thể là một ảo tưởng nguy hiểm. Chúa Jêsus nói rằng vương quốc của Ngài bao gồm những người từ khắp nơi trên thế giới, là những người hướng về Ngài như Áp-ra-ham (Giăng 8:56). Tuy nhiên, nhiều người trong số “những người được chọn” tự hài lòng với niềm tin của họ và không có mối liên hệ thực sự với Chúa. Điều đó đã được chứng minh khi họ khước từ Con Đức Chúa Trời và không chịu thuận phục thẩm quyền của Ngài.

Mặt khác, thầy đội La Mã người ngoại bang đã được Chúa Jêsus đón tiếp vì đức tin của ông. Mặc dù viên chỉ huy quân sự ngoại giáo bị người Do Thái khinh thường (họ nghĩ rằng Chúa Jêsus không bao giờ tiếp đón một người như ông), nhưng ông đã bày tỏ đức tin thật của mình nơi Đấng Christ (Mat 8:5-10). Thầy đội hiểu bản chất của uy quyền: uy quyền là những mệnh lệnh phải được tuân hành. Vì vậy, đối với Chúa Jesus bệnh tật trên người đầy tớ của thầy đội không phải là vấn đề. Nếu Chúa Jêsus ra lệnh chữa lành, đầy tớ sẽ được khỏe mạnh. Chúa đã phán, và người đầy tớ được chữa lành ngay lập tức.

Nhưng nhiều người sùng đạo bác bỏ những lời phán của Chúa Jêsus – là những lời có thể cứu họ. Vì vậy, Chúa Jêsus báo trước rằng họ sẽ bị từ chối vào ngày phán xét, cho họ thấy bức tranh sống động về số phận của họ. Các từ ngữ quan trọng là “ở ngoài” (những người sùng đạo nghĩ rằng họ được Chúa ban ơn); “tối tăm” (họ nghĩ rằng họ đang ở trong ánh sáng của Chúa); “khóc lóc” (họ cho rằng Chúa sẽ ban niềm vui của thiên đàng); “nghiến răng” (họ tin rằng họ không có gì phải hối tiếc).

Dù mọi người nói gì về tôn giáo của họ hay không nói gì cả, thì điều duy nhất quan trọng là họ có vui lòng phục tùng thẩm quyền của Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, hay không. Bằng chứng duy nhất chứng tỏ họ vui lòng là sự khao khát vâng giữ những mạng lệnh của Ngài: đó mới là đức tin thật. Thật dễ dàng nói và ca hát về đức tin, đặc biệt khi nhận được sự ủng hộ của những người cùng một niềm tin. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm điều đó, nhưng Chúa Jêsus lên án họ vì họ không chấp nhận thẩm quyền và làm theo lời của Ngài (Mat 7:24-27). Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cộng đồng đức tin sẽ che đậy sự chống nghịch hoặc vô tín của chúng ta. Đức tin có giá trị với Đức Chúa Trời là đức tin đặt trên việc chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong mọi sự và vâng theo lời Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm ơn Chúa vì Ngài có thẩm quyền trên mọi điều và lời của Ngài luôn có quyền năng. Con xin ăn năn vì đã nghĩ rằng con không cần phải chấp nhận thẩm quyền của Ngài hoặc không làm theo lời Ngài cũng không sao. Xin hãy thay đổi tấm lòng của con để con khao khát lời Ngài truyền dạy và sẽ vâng theo. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn