Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vâng phục cho đến cùng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:20

“…và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (BTT)

Khởi đầu thì dễ nhưng để kết thúc tốt đẹp thì lại khó. Đại Mạng Lệnh bắt đầu bằng việc Chúa Jêsus truyền cho các sứ đồ phải ra đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài ở những nơi họ đi qua. Đó là ước ao của họ: sau Lễ Ngũ Tuần, họ mạnh mẽ làm chứng về Phúc Âm đến mức họ không thể không nói về Chúa Jêsus. Thời gian thấm thoát trôi, các Hội Thánh được thành lập, và phần cuối trong Đại Mạng Lệnh là điều hết sức cần thiết.

Biết đến tình yêu của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự tha thứ qua dòng huyết của Đấng Christ thật là niềm vui lớn; và nhiều người mới tin nhận Ngài sẽ rất thích thú khi biết rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời hằng sống. Tuy vậy, áp lực cuộc sống hằng ngày làm cho chúng ta nhìn thấy một thực tế mới mẻ khác: người tin Chúa vẫn có những ham muốn và phản ứng tội lỗi. Thật vậy, nhiều tân tín hữu thường ngạc nhiên không hiểu sao họ lại dễ dàng làm buồn lòng Chúa.

Những lời nói dối của Sa-tan nghe dường như hấp dẫn hơn và Đức Thánh Linh làm cho họ ý thức được đó là tội. Vì vậy, chúng ta cần phải được dạy cách sống đời sống mới làm vui lòng Chúa, và thực tập vâng giữ những gì đã học. Nếu không tiếp nhận Lẽ Thật trong Kinh Thánh, người tin Chúa sẽ không được nuôi dưỡng về mặt thuộc linh và rồi sẽ rất dễ bị ma quỷ lừa gạt.

Điều nguy hiểm khác trong đời sống thuộc linh là cho rằng chúng ta phải sống cuộc đời của Chúa Jêsus chỉ bằng quyết tâm của bản thân và kỷ luật mà thôi. Điều này cũng có phần đúng nhưng cũng sai. Đúng vậy, chúng ta cần làm theo lời dạy của các sứ đồ và phải kỷ luật bản thân để làm cho Chúa vui lòng; nhưng chúng ta không hề đơn độc. Và Cứu Chúa Jêsus cũng không muốn chúng ta sống cuộc đời của Ngài mà không có Ngài bên cạnh gắn bó thân mật với chúng ta. Ngài hằng sống và hứa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Các sứ đồ dạy trong các Hội Thánh cũng như tín hữu cần được bảo đảm về sự hiện diện của Đấng Christ. Và chúng ta cũng vậy.

Sự dạy dỗ khách quan về những điều làm đẹp lòng Chúa phải đi đôi với nhận thức chủ quan rằng Ngài luôn ở cùng với chúng ta. Sự hiện diện của Chúa không chỉ giới hạn ở lần đầu chúng ta gặp Ngài. Ngài có mặt và đi cùng chúng ta đến bất cứ nơi đâu vì Ngài luôn ở với chúng ta. Vì thế, nếu thế gian, xác thịt, và ma quỷ đang lôi kéo bạn, hãy cầu xin Chúa vực bạn dậy. Nếu kẻ thù của Ngài nói với bạn những lời dối trá, thì hãy lắng nghe lẽ thật của Ngài. Nếu bạn đang là người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình, Hội Thánh hay cộng đồng – hãy đảm bảo rằng bạn không ngừng lắng nghe lời dạy của Chúa và học cách vâng lời khi bạn bước đi theo Cứu Chúa qua mỗi hoàn cảnh… và rồi bạn sẽ có thể dạy dỗ người khác.

Lạy Đức Chúa Trời toàn tại, cảm ơn Chúa vì Cứu Chúa Jêsus hứa sẽ luôn ở cùng con. Xin Ngài tha thứ cho những khi con bỏ qua lời hứa của Chúa hoặc khi nghĩ rằng con không cần Ngài. Xin Chúa giúp con học cách hạ mình, vâng lời Ngài cách sốt sắng và gắn bó mật thiết với Cứu Chúa; và giúp con dạy dỗ người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn