Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Từ căm thù đến yêu thương

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (BTT)

Kẻ thù là những kẻ gây bất lợi cho ta. Họ tìm cách chiếm đoạt những gì không thuộc về mình, tấn công người khác và tài sản để giành lấy quyền lực. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta ghét kẻ thù của mình và muốn những điều tồi tệ xảy ra với họ. Nhưng Chúa Jêsus chỉ ra rằng Đức Chúa Trời ban mưa nắng cho cả người tốt và người xấu, tạo điều kiện cho mùa màng của họ phát triển để họ có thể ăn và sống. Bằng cách này, Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với kẻ chống nghịch lẫn người gian ác.

Vương quốc thiên đàng đầy rẫy những người đã từng sống gian ác, nhưng họ đã được biến đổi khi tin theo Phúc Âm và nhận được Thánh Linh của Đấng Christ. Mỗi người trong số họ lẽ ra đã bị tiêu diệt vì tội lỗi của mình nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót họ khi họ ăn năn và đặt niềm tin vào Chúa Jêsus. Cách duy nhất để vương quốc của Ngài phát triển là biến đổi những người gian ác. Vì vậy, Chúa Jêsus đặc biệt quan tâm đến việc chinh phục họ bằng tình yêu .

Một phần, Chúa sử dụng tình yêu của những người đã tin Ngài. Khi chúng ta thấy được tội nhân cần Ngài làm Cứu Chúa của họ đến dường nào, thì chúng ta sẽ thôi không ghét họ nữa và đối đãi với họ như những bệnh nhân thuộc linh: chúng ta cầu nguyện và chúc phước cho họ với lòng nhân từ để họ thấy được tình yêu thương thực sự từ chúng ta là đến từ Cha Thiên Thượng. Phao-lô viết trong 1 Cô-rinh-tô 4:12-13: “Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ”. Công việc của Phúc Âm là làm cho kẻ thù của Đức Chúa Trời được giải hòa với Ngài qua Đấng Christ; nhưng trong quá trình này, họ sẽ ghét chúng ta vì những nỗ lực của chúng ta.

Thật dễ dàng đối xử tốt với những người nghĩ tốt về chúng ta. Nhưng thật khó để yêu kẻ thù. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã làm được điều đó. 1 Phi-e-rơ 2: 20-23 chép rằng: “Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình”. Đó là tiêu chuẩn hoàn hảo không thể đạt được nếu không có tình yêu của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nếm trải được tình yêu đó, chúng ta phải chia sẻ nó – để tội nhân tìm thấy con đường tình yêu kéo họ đến gần với Đấng Cứu Rỗi. Bước đầu tiên là hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta thực hiện bước đầu tiên đó.

Kính lạy Cha Thiên Thượng! Con cám ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã kéo con đến gần với Chúa hơn. Xin tha thứ cho con vì đã không hiểu được tầm quan trọng của việc bày tỏ tình yêu thương đó cho những người thù nghịch với con. Xin Chúa tha thứ cho con và ban cho con tấm lòng sốt sắng cầu nguyện cho những người căm ghét con. Xin giúp con biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con tình yêu mà con không xứng đáng được nhận, để con học cách bày tỏ tình yêu thương đó với kẻ thù của con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn