Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôn giáo vô tín

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:19-20

“Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” (BTT)

Các môn đồ không đuổi được quỷ và Chúa đã khiển trách họ vì cớ họ không tin. Ngài nói bọn họ thuộc thế hệ sùng đạo nhưng không tin cậy Chúa (Mat 17:14-18). Khi tiếp tục thảo luận riêng với Ngài, các môn đồ muốn biết vì sao họ không thể chữa lành cho cậu bé, trong khi họ đã đuổi quỷ và chữa lành trước đó (Mat 10:1).

Lý do khiến công tác thuộc linh không hiệu quả là bởi thiếu lòng tin (Mat 17:17). Họ không được Chúa Jêsus ban thẩm quyền chữa lành trong trường hợp này, vì vậy họ chỉ dựa vào nguồn lực và kinh nghiệm của riêng mình. Họ không nương cậy vào Chúa Jêsus. Không có quyền năng của Ngài, họ đành bất lực. Và nếu không có Thánh Linh của Ngài thì họ cũng yếu đuối như cậu bé mà họ đang ra sức giúp đỡ (Thánh Linh chưa được ban xuống cho đến Lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Jêsus thăng thiên).

Những câu này không có ý nói rằng “đức tin” là niềm tin vào sức mạnh của bạn, tin vào kinh nghiệm của bạn, tin vào phương cách hay thậm chí là tin vào đức tin của bạn. Không thể đặt đức tin vào một thế lực, một hệ thống hoặc quy trình bởi vì đức tin thuộc về mối quan hệ; đức tin chỉ có hiệu quả khi tin vào một người. Các môn đồ không nhận ra rằng năng quyền chữa lành không ở trong họ mà chỉ ở trong Chúa Jêsus. Điều đó không hề đi vào tâm trí họ. Họ thậm chí không có một chút đức tin nhỏ nhất để tin rằng quyền năng của Chúa Jêsus có thể chữa lành cho cậu bé.

Những câu này đã bị hiểu lầm và lạm dụng nhiều. Một số Cơ Đốc nhân đã thử tất cả các loại thiết bị tâm lý để cố gắng “tạo ra” đức tin hoặc “cảm nhận” đức tin về những vấn đề mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ cho phép, hay buộc tội người khác vô tín vì lời cầu nguyện của họ không được đáp lại theo cách họ hy vọng. Đức tin đơn giản là tin cậy Chúa làm theo ý muốn của Ngài và làm việc với Ngài trong những vấn đề được Ngài cho phép. Đức tin không cần sự khoa trương, hay tự áp đặt những đau khổ và những lời tuyên bố phóng đại. Đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Chỉ cần một lượng đức tin ít ỏi như vậy vì Đức Chúa Trời quý trọng đức tin đó và sẽ thực hiện bất cứ điều gì Ngài biết là đúng.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con! Con cảm ơn Ngài đã đáp lại đức tin chân thật hễ nơi nào Chúa thấy con người bày tỏ lòng tin cậy Chúa. Xin tha thứ cho con vì đã ưa thích các hoạt động tôn giáo, cách thức và “sự khôn ngoan” từ kinh nghiệm của chính con thay vì tin cậy nơi Chúa. Xin giúp con tin chắc rằng Ngài có đủ quyền năng và thẩm quyền để làm bất cứ điều gì Ngài muốn tại bất kỳ thời điểm nào, để Chúa được vinh hiển đời đời. Trong danh Đức Chúa Jêsus Chirst. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn