Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tin cậy khi thực hiện sứ mạng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:17-20

“Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.” (BTT)

Khi các môn đồ ra đi truyền giáo lần đầu tiên mà không có Chúa Jêsus đi cùng, Ngài giải thích những nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải trong tương lai (sau khi Ngài về thiên đàng). Chúa Jêsus sẽ bị bắt và bị đánh đập như thế nào thì họ cũng sẽ bị như vậy. Dù thế nào đi nữa, họ không được ngây thơ; cũng không nên lùi bước trước sứ mạng bày tỏ Đấng Christ cho mọi người.

Sự thù địch mà những người tin Chúa phải đối diện không phải do bản thân họ, mà vì họ giống như Chúa Jêsus: Con Đức Chúa Trời, Đấng Tạo dựng vũ trụ, Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Những người có quyền lực (hoặc những người nghĩ rằng họ có quyền kiểm soát cuộc sống của mình và cuộc sống của người khác) sẽ cảm thấy bị Đấng cai trị tối thượng này đe dọa. Họ muốn trừng phạt bất kỳ ai phục tùng Ngài hoặc khuyến khích người khác làm như vậy. Tuy nhiên, các môn đồ không nên lo lắng về những gì phải nói hoặc làm thế nào để bảo vệ bản thân. Đức Chúa Trời sẽ đặt đúng những ý tưởng vào tâm trí họ và đúng những lời cần nói nơi miệng họ. Ngài sẽ sắp xếp để họ nói ra lẽ thật về Chúa Jêsus, và mối liên hệ của họ với Ngài. Theo luật La Mã, họ có quyền lên tiếng bảo vệ mình, nhưng Đức Chúa Trời sử dụng những cơ hội đó để rao truyền Phúc Âm cho các nhà chức trách hàng đầu (như Sứ đồ Phao-lô đã làm trong Công vụ chương 21-26), để các nhà lãnh đạo trong xã hội có thể nghe biết lẽ thật về Chúa Jêsus – và một số người đã tin nhận Ngài.

Mỗi khi được yêu cầu giải thích về niềm tin Cơ Đốc của bạn, hãy giải thích một cách rõ ràng và nhẹ nhàng. Hãy sẵn sàng nói – không phải để tự bào chữa mình mà là để rao giảng về Chúa Jêsus. Tuy nhiên, sợ hãi là điều thường thấy, ngăn cản chúng ta thực hiện chức vụ và sứ mạng đã được giao phó. Sợ hãi là một trong những công cụ Satan dùng để ngăn cản chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh được ban cho để làm cho chúng ta mạnh dạn (Công vụ 1:8) nói về Chúa Jêsus, vì vậy chúng ta không có lý do gì để sợ hãi. Thánh Linh luôn ở với chúng ta và dạy chúng ta biết điều nào nên nói về Đấng Christ cho những người xung quanh chúng ta. Hãy tin cậy Ngài. Hãy để Ngài truyền cảm hứng cho bạn và uốn nắn lời nói của bạn bằng lẽ thật mạnh mẽ (Ê-sai 49:2). Dù có nhiều lời buộc tội chống lại tín hữu, nhưng đó là lúc Đức Chúa Trời muốn rằng lẽ thật về Đấng Christ phải được nghe đến.

Lạy Đức Chúa Trời tôn quý! Con thật rất kinh ngạc vì Ngài sử dụng nhiều hoàn cảnh để mở rộng vương quốc Ngài, kể cả những lời buộc tội và lòng thù hận của những người nổi loạn chống lại các tôi tớ Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lần con sợ hãi và không nói ra lẽ thật về Chúa Jêsus và mối liên hệ của con với Ngài. Xin giúp con tin cậy Ngài và nhờ cậy Đức Thánh Linh thêm sức để con tự tin nói về Đấng Cứu Rỗi mình. Nhân danh Chúa Jêsus A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn