Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tin cậy Chúa Jêsus hay năng lực bản thân

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:14-18

“Khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cũng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! Vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.” (BTT)

Ngay sau sự hóa hình, Chúa Jêsus xuống núi cùng với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Họ được chào đón bởi đoàn dân đông đang vây quanh các môn đồ khác, và bởi một người cha đầy lo âu đã đưa con trai mình đến mong được chữa lành. Các môn đồ không làm gì được. Cậu bé liên tục bị quỉ ám và các môn đồ không biết phải làm gì. Khi Chúa Jêsus đến, người cha trút hết nỗi niềm về cậu con trai và bày tỏ nỗi thất vọng khi các môn đồ đuổi quỉ bất thành.

Người cha hẳn rất được khích lệ khi nghe Chúa Jêsus quở trách các sứ đồ tập sự, rồi đến cả loài quỉ. Rõ ràng Chúa Jêsus đang nắm quyền kiểm soát; vì Ngài là Thầy. Thẩm quyền của Ngài có tác dụng ngay lập tức và cậu bé đã được chữa lành. Còn các môn đồ bị sửa phạt cách công khai. Chúa Jêsus mô tả họ là kẻ “không tin” và “gian tà”. Hơn thế nữa, trước mặt đám đông, Ngài bày tỏ sự tức giận trước lòng vô tín của các môn đồ.
Chỉ một thời gian ngắn trước đó, Chúa Jêsus đã ban cho họ thẩm quyền chữa bệnh và trừ quỷ (Mat 10:1,8). Nhưng cho dù làm gì, họ cũng đã làm mà không tin vào thẩm quyền của Chúa Jêsus. Họ đã sử dụng phép trừ tà hoặc sao chép lời của Chúa Jêsus, nhưng không tin rằng chính Chúa Jêsus là người có năng quyền tối thượng trên tội lỗi và bệnh tật. Họ nghĩ rằng mình có thể tự chữa lành cho cậu bé. Về phương diện đó, đức tin của họ chẳng khác gì đức tin của đám đông, họ muốn đạt được điều gì đó cho riêng mình thay vì dâng vinh quang cho Chúa Jêsus. Họ thực sự là một “dòng dõi gian tà”.

Khả năng thực thi quyền lực khiến nhiều người đưa ra những quyết định sai lầm. Thay vì làm việc với Đức Chúa Trời, một số tín hữu sử dụng các cơ hội trong chức vụ để tự tôn vinh mình. Nhưng Chúa có quyền kỷ luật họ. Những tham muốn vô vọng của họ bị quở trách trong khi Chúa tôn quý những ai hoàn toàn tin cậy Ngài. Đức tin chân chính không phải tin rằng chúng ta có năng lực để làm điều gì đó, mà phải tin rằng Chúa Jêsus sẽ thi thố quyền năng của Ngài theo cách mà ngay cả Sa-tan cũng không thể coi thường. Tin vào điều chúng ta có thể làm là sự ngoan cố thuộc linh; còn đức tin chân chính nơi Chúa Jêsus cho chúng ta sự tự tin để làm việc dưới uy quyền của Ngài, để đạt được các mục tiêu của Ngài, chỉ vì vinh quang của Ngài.

Lạy Chúa Toàn Năng, con cảm ơn Ngài vì thẩm quyền tuyệt đối của Chúa và không điều gì có thể chống lại quyền năng của Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lần con cậy vào năng lực bản thân, chứ không tin cậy Chúa Jêsus. Xin giúp con tin cậy hoàn toàn nơi Chúa Jêsus, vì Ngài có thẩm quyền và quyền năng làm bất cứ điều gì; và giúp con học cách làm việc dưới Ngài là Người Thầy của con để vinh quang thuộc về Ngài chứ không thuộc về con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn